Sign In

Mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19

13/04/2020

Bộ VHTT&DL cho ấn hành 14 mẫu tranh để tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19

Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 1
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 2
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 3
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 4
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 5
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 6
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 7
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 8
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 9
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 10
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 11
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 12
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 13
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19 - 14


Theo dantri.com.vn

Các tin đã đưa ngày: