Sign In

Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị chỉ đạo, đôn đốc thi hành án tín dụng, ngân hàng

15/07/2020

Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị chỉ đạo, đôn đốc thi hành án tín dụng, ngân hàng
Ngày 13/7/2020, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chỉ đạo, đôn đốc thi hành án tín dụng, ngân hàng. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có Chi cục trưởng, các Chấp hành viên 03 địa bàn có lượng án tín dụng, ngân hàng tín và gần 20 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, 09 tháng đầu năm 2020, tổng số án thi hành cho tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 132 việc tương ứng với 610.310.355.000đ (chiếm 1,38 % về việc và 63,8 % về tiền trong tổng số việc và tiền phải thi hành), tăng 29 việc (28,1%),  tăng 421.696.722.000 đồng (323,5%) so với cùng kỳ năm 2019. Đã giải quyết xong 11 việc = 22.051.872.000đ đạt tỷ lệ 7,7 % về việc và 21,5% về tiền, tăng 03 việc (33%) và 1.654.030.000đ (7,5%) so với cùng kỳ năm 2019. Các địa bàn có lượng án loại này lớn là TP. Thái Nguyên có 63 việc tương ứng với trên 427 tỷ đồng, TP. Sông Công có 25 việc tương ứng với trên 79 tỷ đồng và tỉnh có 15 việc tương ứng với trên 21 tỷ đồng.
Xử lý nợ xấu được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách để khơi thông dòng tín dụng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên; Quy chế phối hợp liên Ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác THADS... Để công tác phối hợp hai cơ quan chặt chẽ hơn trên các mặt công tác, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác THADS liên quan đến hoạt động tín dụng - ngân hàng, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã ký kết Quy chế phối hợp số 02/QCLN/NHNN-CTHADS ngày 17/9/2015 trong công tác THADS là cơ sở quan trọng góp phần giúp cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ xấu, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng; đồng thời, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt điểm các vụ việc THADS trong hoạt động tín dụng - ngân hàng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác xử lý thi hành các vụ án TDNH lớn, phức tạp, việc thu hồi nợ; công tác xác minh điều kiện thi hành án, kê biên, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án, giao tài sản cho người trúng đấu giá… và đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao tỉ lệ giải quyết án TDNH, thu hồi nhanh các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của 2 ngành.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan THADS trong quản lý, điều hành trong việc quyết liệt, tích cực có các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, trách nhiệm của chấp hành viên về tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm, thi hành nhanh chóng các vụ việc về tín dụng ngân hàng, khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài, đặc biệt là trong các lĩnh vực nghiệp vụ và công tác cán bộ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành án TDNH. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức tín dụng trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và phối hợp tốt trong công tác THADS trên địa bàn. Kịp thời phản hồi, trao đổi thông tin trong quá trình THADS để cùng bàn thảo tìm ra giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc.


Theo văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: