Sign In

Thái Nguyên: Chi cục THADS thành phố Sông Công phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục là lá cờ đầu ngành THADS tỉnh

30/05/2022

Thái Nguyên: Chi cục THADS thành phố Sông Công phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục là lá cờ đầu ngành THADS tỉnh
Thành phố Sông Công là đơn vị thuộc khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên, Sông Công là một thành phố trẻ với nhiều khu, cụm công nghiệp, có kinh tế phát triển sôi động, là địa bàn có số tiền phải thi hành án lớn (đứng thứ 2 toàn tỉnh), đặc biệt là có nhiều án dân sự, kinh doanh thương mại.
Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo THADS, Chi cục đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS thành phố chỉ đạo công tác THADS. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã linh hoạt, chủ động xây dựng các biện pháp vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trong công tác THADS để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS và giải quyết các vụ việc trọng điểm, vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm. Công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chủ động đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác THADS...
Đối với các việc thi hành án trọng điểm đã được phê duyệt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác THADS, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng đảm bảo an toàn, không để ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội tại địa điểm cưỡng chế. Kiểm tra, đôn đốc chấp hành viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật và quy trình tổ chức thi hành án trong quá trình giải quyết việc thi hành án trọng điểm. Trong năm 2021, 2022, đơn vị đã giải quyết dứt điểm các vụ thi hành án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đối với án tín dụng ngân hàng, Chi cục đã tích cực xử lý ngay để giải quyết, thu hồi nợ xấu cho Ngân hàng. Năm 2021, Chi cục thụ lý và giải quyết 742 việc, tương đương với số tiền 95.003.236.000 đồng. Kết quả đã giải quyết xong 530 việc/597 việc có điều kiện thi hành, tương đương số tiền 31.304.222.000 đồng, đạt tỷ lệ 88,78% về việc, 62.94% về tiền (vượt 7,73% về việc, 21.84% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Kết thúc năm công tác, Chi cục THADS thành phố Sông Công được Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp loại Xuất sắc và được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua ngành Tư pháp.
Trong năm 2022, Chi cục tiếp tục tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thi hành xong đạt vượt chỉ tiêu về việc và tiền, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải quyết thu hồi tài sản trong các vụ việc hình sự về tham nhũng, kinh tế và các vụ việc liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng. Kết quả 7 tháng năm 2022, Chi cục đã giải quyết xong 251 việc, thu được số tiền 12.075.455.000 đồng, đạt tỷ lệ 68,39% về việc, 35.21% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.
Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục tiếp tục thực hiện tốt pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tài sản công, làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác THADS, củng cố niềm tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động THADS, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.


Theo https://thads.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: