Sign In

Thẩm định giá: Bước “khai thông” trong thi hành án

27/09/2022

Thẩm định giá: Bước “khai thông” trong thi hành án
Định giá tài sản là khâu rất quan trọng trong hoạt động chuyên môn của cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP. Thái Nguyên. Đây là nhiệm vụ không do cơ quan THADS TP. Thái Nguyên trực tiếp thực hiện mà do các doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện độc lập trên cơ sở Luật Giá năm 2012. Hoạt động định giá tài sản được thực hiện sau khi tài sản thi hành án đã được kê biên và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật. Mỗi một giai đoạn liên quan đến định giá tài sản đều có ý nghĩa rất lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình thi hành một bản án...
Theo quy định tại Điều 98 Luật THADS thì việc chấp hành viên lựa chọn tổ chức thẩm định giá được áp dụng trong trường hợp các đương sự không tự thoả thuận được về giá của tài sản kê biên và không thoả thuận được tổ chức thẩm định giá.
Việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá phải đúng quy chế được ban hành theo định của pháp luật. Thực tiễn triển khai nhiệm vụ THADS tại địa bàn TP. Thái Nguyên trong những năm qua cho thấy đa số các vụ việc các bên đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản kê biên và lựa chọn tổ chức thẩm định giá. Do vậy, chấp hành viên là người phải lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
Tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay chỉ có 05 đơn vị thực hiện nhiệm vụ này, gồm: Trung tâm Thẩm định giá tài sản Thái Nguyên - Chi nhánh Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế; Chi nhánh Thẩm định giá Việt Bắc - Công ty CP Thẩm định giá doanh nghiệp; Công ty CP Minh Quang Thái Nguyên; Công ty TNHH Thẩm định giá Song pha - Chi nhánh Thái Nguyên; Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Gia Linh đủ điều kiện để chấp hành viên lựa chọn ký hợp đồng thẩm định giá. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 04 văn phòng đại diện của các công ty thẩm định giá ngoài tỉnh nhưng thuộc trường hợp do các đương sự thống nhất lựa chọn.
Trong năm 2021, Chi cục THADS TP. Thái Nguyên đã ký hợp đồng thẩm định giá 10 việc với số tiền trên 29 tỷ đồng; Năm 2022 thẩm định giá 05 việc với số tiền trên trên 8 tỷ đồng.
Việc Chấp hành viên của cơ quan THADS TP. Thái Nguyên ký hợp đồng thẩm định giá, định giá tài sản được thực hiện theo đúng trình tự qui định của pháp luật, không có trường hợp nào vi phạm trong việc làm sai lệch kết quả định giá.
Kết quả trên là do sự lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Cục THADS tỉnh; lãnh đạo Chi cục thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy trình ký hợp đồng thẩm định giá đối với chấp hành viên và các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện thẩm định giá của cơ quan THADS TP. Thái Nguyên đã gặp không ít những khó khăn, vướng mắc do trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện chỉ có 05 tổ chức thẩm định giá, dẫn đến hạn chế sự lựa chọn tổ chức thẩm định giá của chấp hành viên.
Cùng với đó là chất lượng thẩm định giá cũng như các chi phí về thẩm định giá trên địa bàn thiếu tính cạnh tranh. Cộng thêm tài sản thi hành án có tính chất đặc thù nên hầu hết các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn chưa có kinh nghiệm, sự chuyên sâu dẫn đến có vụ việc giá trị tài sản thẩm định quá cao so với thực tế, dẫn đến tài sản đấu giá phải giảm giá nhiều lần, kéo dài thời gian thi hành án.
Đặc biệt, một số vụ việc đương sự chống đối, gây khó khăn cho tổ chức thẩm định tiếp cận, đánh giá tài sản kê biên; đương sự khiếu nại, tố cáo việc thẩm định giá không hết tài sản để tìm cách kéo dài thời gian. Việc một số tổ chức tín dụng yêu cầu định giá lại vì cho rằng kết quả thẩm định thấp hơn kết quả định giá trước khi cho vay khá phổ biến…
Để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá tài sản thi hành án, cơ quan THADS TP. Thái Nguyên đã thực hiện kịp thời, đầy đủ quy trình thẩm định giá, giám sát chấp hành viên trong việc công khai lựa chọn, ký hợp đồng thẩm định giá tài sản theo quy định.
Đồng thời, lãnh đạo cơ quan THADS TP. Thái Nguyên chỉ đạo chấp hành viên kiên quyết không ký hợp đồng với những đơn vị thẩm định giá không đủ điều kiện, có dấu hiệu tiêu cực trong thẩm định giá hoặc kết quả thẩm định giá không đúng giá thị trường.
Cơ quan THADS cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng thẩm định giá, chỉ đạo chấp hành viên căn cứ chứng thư thẩm định giá kịp thời phát hiện những bất thường trong việc thẩm định giá, giải trình rõ lý do, biện pháp khắc phục... Cùng với đó, cơ quan THADS TP. Thái Nguyên đã đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin, thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá và việc đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của ngành THADS.
 


Theo https://baothainguyen.vn

Các tin đã đưa ngày: