Sign In

Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP làm việc tại Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố Huế (Thông báo số 667/TB-CTHADS ngày 16/6/2023 của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế).

20/06/2023

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: