Sign In

Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP làm việc tại Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo số 1063/TB-CTHADS ngày 25/8/2023 của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế).

05/09/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: