Sign In

Danh bạ điện thoại toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

17/09/2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI LAO  CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
           
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Điện thoại di động Hộp thư điện tử
1 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế 0234.3824457   thuathienhue.tth
2 Ngô Thanh Cường Cục trưởng 0234.3942626 0905246898 cuongnt.tth
3 Phan Thanh Hải Phó cục trưởng 0234.3942525 090.5261969 haipt.tth
4 Lê Kính Phó cục trưởng 0234.3813812 098.3235519 kinhl.tth
5 Lê Ngọc Anh Chánh Văn phòng 0234.3881232 (Máy nhánh 118) 091.4458399 anhln.tth
6 Phan Công Hiền Trưởng phòng TCCB 0234.3881232 (Máy nhánh 120) 090.5405036 hienpc.tth
7 Đoàn Thị Minh Phượng Trưởng phòng Nghiệp vụ và TCTHA 0234.3881232 (Máy nhánh 121) 090.5484429 phuongdtm.tth
8 Trương Dũng Trưởng phòng KT và GQKN, TC 0234.3881232 (Máy nhánh 106) 090.5127731 dungt.tth
9 Nguyễn Văn Long Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và TCTHA 0234.3881232 (Máy nhánh 124) 094.5767258 longnv.tth
10 Phạm Bá Lợi Phó trưởng phòng TCCB 0234.3881232 (Máy nhánh 119) 091.4190000 loipb.tth
11 Nguyễn Anh Dũng Phó Chánh Văn phòng 0234.3881232 (Máy nhánh 105) 097.9046825 dungna.tth
12 Trần Đình Chỉ Kế toán trưởng ngân sách 0234.3881232 (Máy nhánh 109) 091.5326837 chitd.tth
13 Trần Ngọc Long Kế toán nghiệp vụ 0234.3881232 (Máy nhánh 109) 090.5622505 longtn.tth
14 Nguyễn Văn Tuyến Chấp hành viên 0234.3881232 (Máy nhánh 112) 091.1575445 tuyennv.tth
15 Hồ Quốc Vũ Chấp hành viên 0234.3881232 (Máy nhánh 111) 098.2791719 vuhq.tth
16 La Thị Mỹ Dung Thẩm tra viên 0234.3881232 (Máy nhánh 116) 094.8759693 dungltm.tth
17 Hồ Thị Thu Hằng Thẩm tra viên 0234.3881232 (Máy nhánh 116) 0123.7335888 hanghtt.tth
18 Nguyễn Thanh Hùng Chuyên viên 0234.3881232 (Máy nhánh 141) 093.5292012 hungnt.tth
19 Cao Thị Ngọc Giang Chuyên viên 0234.3881232 (Máy nhánh 119) 098.5472724 giangctn.tth
20 Biện Thanh Quý Thư ký THA 0234.3881232 (Máy nhánh 104) 091.4415056 quybt.tth
21 Nguyễn Trường Thanh Thư ký THA 0234.3881232 (Máy nhánh 104) 0122.9590020 thanhnt.tth
22 Lê Thị Thúy Ánh Thư ký THA 0234.3881232 (Máy nhánh 111) 089.8202076 anhltt.tth
23 Huỳnh Uyên Phương Thẩm tra viên 0234.3881232 (Máy nhánh 108) 090.5440988 phuonghu.tth
24 Hoàng Thị Phương Thanh Văn thư 0234.3881232 (Máy nhánh 107) 091.7336157 thanhhtp.tth
25 Hồ Quốc Bửu Lái xe 0234.3881232 (Máy nhánh 110) 090.3589845 buuhq.tth
26 Nguyễn Thanh Hoài Thủ kho, Lái xe 0234.3881232  (Máy nhánh 110)  093.2445992 hoaint.tth
27 Nguyễn Văn Tuấn Bảo vệ 0234.3881232  (Máy nhánh 114)  0946948984  
28 Phạm Hữu Quốc Bảo vệ 0234.3881232  (Máy nhánh 114)  01225533293  
29 Nguyễn Thị Huệ Tạp vụ   0905803093  
30 Chi cục THADS thành phố Huế 0234.3825189   hue.tth
31 Hoàng Hy Chi cục trưởng 0234.3830039 0127.6881767 hoanghy.tth
32 Nguyễn Xuân Nam Phó chi cục trưởng 0234.3830599 090.5859678 namnx.tth
33 Trần Trọng Dũng Phó chi cục trưởng 0234.3845077 090.5086776 dungtt.tth
34 Dương Thị Phương Kế toán trưởng 0234.3825189 090.5812081 phuongdt.tth
35 Lê Thị Phi Khanh Kế toán trưởng 0234.3825189 091.1197897 khanhltp.tth
36 Trần Ái Hữu Chấp hành viên 0234.3825189 094.1000069 huuta.tth
37 Nguyễn Thiện Huy Chấp hành viên 0234.3825189 0123.8679679 huynt.tth
38 Trần Anh Nguyên Chấp hành viên 0234.3825189 090.6424161 nguyenta.tth
39 Nguyễn Viết Hải Chấp hành viên 0234.3825189 091.4426246 hainv.tth
40 Phạm Văn Tường Chấp hành viên 0234.3825189 0128.8525354 tuongpv.tth
41 Hồ Thị Vẻ Thẩm tra viên 0234.3825189 091.6482738 veht.tth
42 Lý Thị Hồng Thu Thẩm tra viên 0234.3825189 094.4491622 thulth.tth
43 Lưu Thị Lê Thư ký THA 0234.3825189 0120.6041976 lelt.tth
44 Lê Thị Tuyết Sương Văn thư 0234.3825189 0165.3116789 suongltt.tth
45 Hoàng Trọng Thanh Cán sự 0234.3825189 090.4930248 thanhht.tth
46 Đồng Thị Nghĩa Cán sự 0234.3825189 0123.6000797 nghiadt.tth
47 Phạm Quang Đạt Chuyên viên 0234.3825189 090.1965656 datpq.tth
48 Nguyễn Văn Đức Thư ký THA 0234.3825189 097.3237012 ducnv.tth
49 Nguyễn Văn Tấn Chấp hành viên 0234.3825189 0121.3765068 tannv.tth
50 Đặng Thị Minh Hiền Thẩm tra viên 0234.3825189 097.8017250 hiendtm.tth
51 Trương Văn Màng Thư ký THA 0234.3825189 097.9764436 mangtv.tth
52 Chi cục THADS thị xã Hương Thủy 0234.3861208   huongthuy.tth
53 Nguyễn Văn Thành Chi cục trưởng 0234.3955.298 097.9658585 thanhnv.tth
54 Lê Văn Dũng Phó chi cục trưởng 0234.3861208 098.2404866 dunglv.tth
55 Nguyễn Trọng Nam Chấp hành viên 0234.3861208 098.4795075 namnt.tth
56 Nguyễn Thị Trà My Văn thư 0234.3861208 097.1247722 myntt.tth
57 Trần Thị Hương Nhài Thư ký THA 0234.3861208 091.1626655 nhaitth.tth
58 Phạm Thị Anh Thu Thẩm tra viên 0234.3861208 0165.5593411 thupta.tth
59 Nguyễn Văn Đàm Chinh Cán sự 0234.3861208 0125.3415418 chinhnvd.tth
60 Nguyễn Thị Linh Trang Kế toán 0234.3861208 0126.8585410 trangntl.tth
61 Trần Văn Đức Chấp hành viên 0234.3861208 097.1473311 ductv.tth
62 Chi cục THADS thị xã Hương Trà 0234.3557036   huongtra.tth
63 Hồ Ngọc Minh Chi cục trưởng 0234.3567452 090.5261332 minhhn.tth
64 Hoàng Thị Huyền Kế toán trưởng 0234.3557036 091.6921555 huyenht.tth
65 Đặng Văn Sơn Chấp hành viên 0234.3557036 097.2340520 sondv.tth
66 Hoàng Quốc Vận Chấp hành viên 0234.3557036 0122.2211914 vanhq.tth
67 Nguyễn Thị Kim Anh Thư ký THA 0234.3557036 096.3183535 anhntk.tth
68 Nguyễn Thị Phương Liên Thẩm tra viên 0234.3557036 0164.5488109; 0121.9425620 lienntp.tth
69 Phan Nhật Lệ Thư ký THA 0234.3881232 0122.4557574 lepn.tth
70 Hoàng Thị Thu Phương Văn thư 0234.3881232 097.2344799 phuonghtt.tth
71 Chi cục THADS huyện Phú Lộc 0234.3871320   phuloc.tth
72 Trương Quang Sỹ Chi cục trưởng 0234.2216580 098.8806435 sytq.tth
73 Trần Minh Thảo Phó chi cục trưởng 0234.3871320 097.7951555 thaotm.tth
74 Nguyễn Văn Dũng Kế toán trưởng 0234.3871320 098.6054004 dungnv.tth
75 Nguyễn Văn Việt Chấp hành viên 0234.3871320 0166.8129919 vietnv.tth
76 Hoàng Đức Lanh Chấp hành viên 0234.3871320 097.9033745 lanhhd.tth
77 Trần Văn Kỷ Thẩm tra viên 0234.3871320 0168.9283891 kytv.tth
78 Lê Thị Huệ Cán sự 0234.3871320 0121.5530459 huelt.tth
79 Phạm Minh Phước Thư ký THA 0234.3871320 093.5975454 phuocpm
80 Chi cục THADS huyện Phú Vang 0234.3857505   phuvang.tth
81 Đỗ Hữu Phước Chi cục trưởng 0234.3857505 091.3448161 phuocdh.tth
82 Võ Tồn Phó chi cục trưởng 0234.3503878 094.6877328 voton.tth
83 Lê Thị Kim Liên Kế toán trưởng 0234.3676636 0122.4430966 lienltk.tth
84 Dương Văn Tâm Chấp hành viên 0234.3850214 090.3148170 tamdv.tth
85 Trần Thị Quỳnh Nga Chấp hành viên 0234.3850214 091.4237019 ngattq.tth
86 Trần Thị Hiền Văn thư 0234.3982192 093.5344225 hientt.tth
87 Trần Thị Anh Thi Thư ký THA 0234.3982192 0168.7100377 thitta.tth
88 Mai Thị Thanh Thủy Chuyên viên 0234.3503878 097.2891909 thuymtt.tth
89 Chi cục THADS huyện Phong Điền 0234.3561796   phongdien.tth
90 Đinh Sỹ Hà Chi cục trưởng 0234.3561796 091.4033906 hads.tth
91 Phan Thanh Sơn Phó chi cục trưởng 0234.3551205 091.4384546 sonpt.tth
92 Nguyễn Thị Thúy Kế toán trưởng 02343751737 0125.9743374 thuynt.tth
93 Phan Văn Cầu Chấp hành viên 0234.3561796 098.8134913 caupv.tth
94 Bùi Quốc Hùng Chuyên viên 0234.3551205 0129.9388847 hungbq.tth
95 Lê Minh Tú Thư ký THA 0234.3561796 0166.2994463 tulm.tth
96 Huỳnh Kim Bình Chấp hành viên 0234.3551205 091.5803275 binhhk.tth
97 Nguyễn Quang Phương Bảo vệ 0234.3551205 097.2344799  
98 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tạp vụ 0234.3551205 0165.9210720  
99 Chi cục THADS huyện Quảng Điền 0234.3565741   quangdien.tth
100 Lê Hùng Cường Chi cục trưởng 0234.3565741 090.3515070 cuonglh.tth
101 Nguyễn Văn Chánh Phó chi cục trưởng 0234.3554288 091.8783680 chanhnv.tth
102 Phan Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng 0234.3565741 090.5284646 huyenpt.tth
103 Đinh Xuân Năm Chấp hành viên 0234.3554288 098.5100114 namdx.tth
104 Nguyễn Văn Hải Thư ký THA 0234.3554288 0935657857 hainv.tth
105 Nguyễn Thị Thúy Thẩm tra viên 0234.3554288 098.6803977 thuynt.tth
106 Phạm Thị Quốc Thư Thư ký THA 0234.3554288 094.2589869 thuptq.tth
107 Phạm Minh Thế Bảo vệ 0234.3554288 01678732748  
108 Hồ Thị Kim Lý Tạp vụ 0234.3554288 0945535800  
109 Chi cục THADS huyện Nam Đông 0234.3875402   namdong.tth
110 Nguyễn Quốc Nam Chi cục trưởng 0234.3876273 0169.9689894 namnq.tth
111 Hoàng Văn Vũ Phó chi cục trưởng 0234.3875402 091.4094468 vuhv.tth
112 Hà Văn Sỹ Kế toán trưởng 0234.3875402 091.4000933 syhv.tth
113 Võ Đăng Bình Chấp hành viên 0234.3875402 093.2605640 binhvd.tth
114 Trần Hữu Tài Thư ký THA 0234.3875402 094.1706644 taith.tth
115 Chi cục THADS huyện A Lưới 0234.3878276   aluoi.tth
116 Trần Ngọc Điểm Chi cục trưởng 0234.3878276 091.3412019 diemtn.tth
117 Nguyễn Tuấn Kế toán trưởng 093.5662958 093.5662958 nguyentuan.tth
118 Nguyễn Quốc Tuấn Chấp hành viên 091.4173319 091.4173319 tuannq.tth
119 Phan Thị Thùy Liên Thư ký THA 090.6263967 090.6263967 lienptt.tth
120 Hồ Văn Tuyến Thư ký THA 0167.8822090 0167.8822090 tuyenhv.tth
121 Lê Thị Thu Ngân Văn thư 093.8323173 093.8323173 nganltt.tth
122 Trần Văn Hiếu Bảo vệ 0934716550 0934716550 hieutv.tth
123 Trương Thị Thu Minh Tạp vụ 01675989276 01675989276 minhttt.tth
124 Phạm Xuân Tùng Lái xe 0938778544 093878544 tungpx.tth
Các tin đã đưa ngày: