Sign In

Họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Đông

19/04/2021

Họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Đông
Ngày 14/4/2021, tại trụ sở UBND huyện, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Đông đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 03 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và cho ý kiến giải quyết một số vụ việc thi hành án khó khăn, vướng mắc.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Nhật và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện báo cáo tình hình hoạt động 03 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 của Ban Chỉ đạo và một số vụ việc thi hành án khó khăn, vướng mắc; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Đông kết luận:

- Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông tiếp thu, hoàn chỉnh và trình Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Đông ký phát hành Báo cáo kết quả hoạt động 03 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại năm 2021 của Ban chỉ đạo.

- Đối với một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Chi cục THADS huyện cùng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp vận động, tuyền truyền để người phải thi hành án tự nguyện thi hành, hạn chế việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án. Đồng thời tranh thủ ý kiến nghiệp vụ của ngành cấp trên để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Trân Hữu Tài 
Chi cục THADS huyện Nam Đông.

Các tin đã đưa ngày: