Sign In

Chi cục THADS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.

07/06/2021

Chi cục THADS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Chính phủ về ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và lời kêu gọi của đồng chí Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sáng ngày 07 tháng 6 năm 2021, lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục THADS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tại buổi phát động, ông Hồ Ngọc Minh đã kêu gọi công chức và người lao động Chi cục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng.Chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 chung sức vì sức khỏe của mình và cộng đồng, nỗ lực cao nhất để cơ quan, địa phương, tỉnh và cả nước an toàn.
Sau lời kêu gọi, công chức và người lao dộng Chi cục đã tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.


Lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục THADS huyện Phong Điền,
tỉnh Thừa Thiên- Huế ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.

 
Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, toàn thể công chức và người lao động Chi cục THADS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đồng lòng hưởng ứng ủng hộ mỗi một cán bộ tối thiểu 01 ngày lương.
Chi cục THADS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hy vọng với sự đóng góp nhỏ bé này nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn cùng người dân cả nước chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Huỳnh Kim Bình
Chi cục THADS huyện Phong Điền

Các tin đã đưa ngày: