Sign In

Ủy ban kiểm tra huyện Quảng Điền kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền

19/05/2022

Ủy ban kiểm tra huyện Quảng Điền kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành  kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí  tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền
Thực hiện Quyết định số 24-QĐ/UBKTHU ngày 13 tháng 4 năm 2022 kèm theo Kế hoạch của Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Điền về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hànhkỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền.
Ngày 21/4/2022, Tổ kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Điền do đồng chí Phan Cảnh Lưu - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy làm tổ trưởng, đồng chí Lê Hoàng Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm tổ phó, cùng các Uỷ viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy là đồng chí Lê Văn Thọ và đồng chí Trần Phô đã trực tiếp làm việc, công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền. Mốc thời gian kiểm tra: 02 năm (2020 và 2021). Thời gian tiến hành kiểm tra: Dự kiến 30 (bắt đầu từ ngày 21/4/2022).

Qua thực hiện kiểm tra, giám sát, Tổ kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Điền đánh giá, kết luận như sau: nhìn chung, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với đảng viên cũng như việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên, nội dung kiểm tra đảng viên chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Phan Nhật Lệ

Các tin đã đưa ngày: