Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với lãnh đạo Văn Phòng và Phòng Tổ chức cán bộ về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

07/12/2020

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với lãnh đạo Văn Phòng và Phòng Tổ chức cán bộ về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế Ngô Thanh Cường làm việc với lãnh đạo Văn Phòng và Phòng Tổ chức cán bộ về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
     Ngày 05/12/2020, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế Ngô Thanh Cường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ về công tác chuẩn bị kiểm điểm, công tác đào tạo, công tác tài chính, Kế hoạch luân chuyển giai đoạn, kế hoạch luân chuyển năm, điều động năm, rà soát lại hồ sơ tiếp nhận, tuyển dụng…
     

Đồng chí Cục trưởng Ngô Thanh Cường tại buổi làm việc
  
     Tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng đã nghe lãnh đạo Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kế hoạch và tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên, đồng chí Cục trưởng đã đưa ra hướng chỉ đạo đối với từng công việc và yêu cầu thực hiện nhanh chóng, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của từng nhóm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng Ngô Thanh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng, nhất là công chức trong quy hoạch, công chức trẻ và yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ cần chú trọng đối với nhiệm vụ này.
     
     Đồng thời cũng yêu cầu mỗi thành viên và tập thể Văn phòng, Phòng tổ chức cán bộ cần phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, giải quyết công việc một cách hiệu quả, nhất là các đồng chí Lãnh đạo, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
   
                                                                    Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: