Sign In

Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập

08/11/2019

      Học mọi lúc, mọi nơi, học từ mọi người, học từ xã hội,… nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của bản thân là phương châm, mục tiêu mà Đoàn viên Chi đoàn Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế luôn hướng tới để xây dựng một cơ quan học tập, một xã hội học tập.
      Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân. Tự học đòi hỏi mỗi người cần kiên trì, quyết tâm và phải thật sự nghiêm túc; càng cố gắng tự học, con người càng trau dồi, nuôi dưỡng trí tuệ, nhân cách, phẩm chức đạo đức. Hơn nữa, vấn đề cốt lõi nhất của việc tự học là để nâng cao hiểu biết và để áp dụng những kiến thức đó vào làm việc, "học phải đi đối với hành".
     Tại Cục THADS tỉnh, Chi ủy, Lãnh đạo Cục luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, người lao động tự học, nhất là trong vấn về nhận thức, khả năng tham mưu văn bản, chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng tin học vào công tác THADS. Từ đó đào tạo nên một đội ngũ năng động, sáng tạo, kỹ năng giỏi, không phụ thuộc vào người khác, hạn chế những khuyết điểm và hoàn thiện bản thân. Mỗi chúng ta phải căn cứ vào trình độ nhận thức, công việc đang đảm nhiệm và vị trí của bản thân để lựa chọn những điều cơ bản, thiết thực, những vấn đề cần cho lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm hoặc nhu cầu của mình để học.
     Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019, đoàn viên Chi đoàn Cục THADS luôn có ý thức tự học, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào học tập thường xuyên và học tập suốt đời để trở thành những lao động đóng góp vào sự cường thịnh quốc gia và tham gia tích cực vào việc bảo vệ hòa bình, an ninh và tiến bộ xã hội./.


                                                                                          Như Duyên

Các tin đã đưa ngày: