Sign In

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2020

14/12/2020

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2020
     Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tập thể, cá nhân chi ủy và chi bộ theo kế hoạch số 21-KH/CB ngày 16/11/2020 của Chi ủy Cục THADS tỉnh. 
     Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/CB ngày 16/11/2020 của Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tập thể, cá nhân chi ủy và chi bộ, trong hai ngày 08-09/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cá nhân năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Cường – Bí thư chi bộ, cùng sự tham gia đông đủ các đồng chí là Cấp ủy viên, đảng viên trong Chi bộ.
    

Các đồng chí trong Chi ủy tại buổi làm việc thứ nhất
   
     Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã được nghe: Báo báo tổng công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Chi ủy; thông tin kết quả đánh giá cấp ủy viên; bản kiểm điểm cá nhân của từng đảng viên trog chi bộ. Trên tinh thần đoàn kết, xây dựng các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thẳng thắn góp ý, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong năm 2020. Chi ủy và từng đồng chí được góp ý ghi nhận ý kiến đóng góp, đồng thời tiếp thu và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian tới.

     Hội nghị đã đi đến thống nhất: Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 18/20 đảng viên được đánh giá xếp loại (2 đảng viên dự bị), trong đó: 4 đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 14 đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
   

Đồng chí Ngô Thanh Cường
Bí thư chi bộ, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
    
     Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Cường đã chỉ ra khiếm khuyết chung của toàn Chi bộ, nhấn mạnh khiếm khuyết của từng cá nhân. Qua đó đồng chí đã định hướng các nhóm giải pháp nhằm cải thiện, khắc phục những khiếm khuyết đó, hướng đến việc nâng cao năng lực, phát triển toàn diện của từng cán bộ đảng viên góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.
                                                                    Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: