Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

27/05/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho tổ chức Đại hội lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ Mỹ Tho về việc tổ chức Đại hội chi cơ sở, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho, nhiệm kỳ 2020- 2025. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành uỷ Mỹ Tho, Ngày 25/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Phúc – Thành Uỷ viên; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Thành uỷ viên, Phó Ban tổ chức Thành Uỷ; dự Đại hội còn có các đồng chí trong Cấp uỷ Chi bộ và  toàn thể đảng viên trong Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.
Sau Bài phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Đức Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thảo luận Báo cáo chính trị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt công tác, cụ thể: Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, do đó, mọi cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm của đơn vị đều đạt thành tích cao, cụ thể: Năm 2015, 2016, 2017, 2018 đạt tập thể lao động tiên tiến, năm 2019 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được cờ thi đua ngành của Tổng cục Thi hành án dân sự ; công tác xây dựng tổ chức Đảng thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp 04 đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra và đưa đi cảm tình đảng 02 quần chúng để tạo nguồn cho nhiệm kỳ tiếp theo. Hàng năm Chi bộ đều được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đại biểu cũng tán thành với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 như trong Báo cáo Chính trị đã đề ra. 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phúc – Thành Uỷ viên Thành uỷ Mỹ Tho đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời yêu cầu Chi ủy Chi bộ bộ khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phúc cũng đã phát biểu định hướng công tác bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo các đồng chí trúng cử Chi ủy khóa mới phải là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định, để cùng tập thể Ban Chi ủy thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Chi bộ lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho lần thứ III đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy khóa mới, đảm bảo theo đúng cơ cấu, số lượng và đại biểu dự Hội nghị cấp trên. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Tạ Thanh Tâm, thay mặt cho các đồng chí vừa trúng cử Chi ủy khóa mới cám ơn sự quan tâm lãnh đạo của Thành uỷ Mỹ Tho, cảm ơn sự ủng hộ của các đồng chí trong Chi ủy và đảng viên trong Chi bộ, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải ơn pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Tạ Thanh Tâm
* Một số hình ảnh Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội


Đồng chí Nguyễn Thành Phúc -Thành Uỷ viên Thành uỷ Mỹ Tho, phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: