Sign In

Thông báo về việc công bố, ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

23/06/2021

Ngày 18/6/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang ký ban hành Quyết định số 742/QĐ-CTHADS về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 743/QĐ-CTHADS về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang
Các tin đã đưa ngày: