Sign In

Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

10/01/2024

Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024
Ngày 09/01/2024, thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục THADS tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác THADS năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả năm 2024. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng và đồng chí Đinh Ngọc On – Phó Cục trưởng, Cục THADS tỉnh Tiền Giang.
Tham dự Hội nghị còn có Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành hữu quan; Các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các Chấp hành viên và Thẩm tra viên thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện huyện, thị xã và Thành phố Mỹ Tho.
Hội nghị tập trung thảo luận báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Công tác THADS trong năm 2023 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, điều kiện kinh tế chung trong cả nước đang hồi phục sau đại dịch Covid-19; tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh đạt được kết quả về tăng trưởng. Cơ quan THADS luôn được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các ngành, đoàn thể phối hợp tốt với cơ quan thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cơ quan THADS các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp, kịp thời cho ý kiến giải quyết đối với các án khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; Hệ thống cơ quan THADS tỉnh, huyện không ngừng được củng cố và kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên được chuẩn hóa, được đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khắc phục khó khăn, có tâm huyết với nghề và đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2023 Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã Tổng số giải quyết là 25.456 việc,  trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 9.688 việc; Số thụ lý mới là 15.768 việc, tăng 2.469 việc (tăng 18,56%) so với cùng kỳ năm 2022;
Tổng số phải thi hành là 25.281 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 17.023 việc, chiếm 67,34% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện đã chuyển sổ theo dõi riêng, hoãn thi hành án trừ điểm c và tạm đình chỉ là 8.258 việc, chiếm 32,66% trong tổng số phải thi hành;
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 14.206 việc, tăng 667 việc (tăng 4,93%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 83,45%/82,6% (tăng 1,27%  so với cùng kỳ năm 2022, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 0,85%);
Tổng số tiền phải giải quyết là 4.317 tỷ 879 triệu 491 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.339 tỷ 536 triệu 444 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 1.978 tỷ 343 triệu 047 nghìn đồng, tăng 619 tỷ 760 triệu 307 nghìn đồng (tăng 45,62%) so với cùng kỳ năm 2022;
Tổng số phải thi hành là 4.189 tỷ 115 triệu 177 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.228 tỷ 997 triệu 169 nghìn đồng, chiếm 53,21% trên tổng số tiền phải thi hành; Số chưa có điều kiện đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng, hoãn thi hành án trừ điểm c và tạm đình chỉ là 1.960 tỷ 118 triệu 008 nghìn đồng, chiếm 46,79% trên tổng số tiền phải thi hành;
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.038 tỷ 753 triệu 613 nghìn đồng, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 209 tỷ 933 triệu 056 nghìn đồng (tăng 25,33%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 46,60%/45,60% (tăng 0,54% so với cùng kỳ năm 2022, vượt chỉ tiêu do Tổng cục giao là 1%);
Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải thi hành loại này là 12.533 việc, với số tiền là 120 tỷ 136 triệu 757 ngàn  đồng (chiếm 49,57% về việc và 2.87% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã thi hành được 8.215 việc, thu được số tiền là 45 tỷ 547 triệu 439 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 87,05% về việc và 68,21% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (so với cùng kỳ năm 2022, thi hành xong về việc tăng 350 việc, tăng 4,45%; về tiền tăng 2 tỷ 421triệu 204 nghìn đồng, tăng 5,61%)
Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Số việc phải thi hành loại này là 697 việc, với số tiền phải thi hành là 1.404 tỷ 196 triệu 702 ngàn đồng (chiếm 2,76% về việc và 33,52% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã thi hành được 63 việc thu được số tiền là 177 tỷ 000 triệu 785 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 17,65% về việc, 14,35% về tiền  (so với cùng kỳ năm 2022, thi hành xong về việc giảm 21 việc, về tiền giảm 13 tỷ 144 triệu 146 ngàn đồng).
Công tác theo dõi THAHC: Trong năm 2023, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS là 27 bản án hành chính. Cơ quan THADS thực hiện theo dõi 15 vụ việc. Kết quả theo dõi: Thi hành xong 12 vụ việc, chưa thi hành xong 03 vụ việc;
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh tại cơ sở, hạn chế vụ việc khiếu nại phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã thông qua báo cáo tóm tắc công tác THADS và công tác thi đua – khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã đề ra 10 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác THADS năm 2024. Trong đó tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công tác: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết 96/2019/QH14; Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC; Kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ; Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp trong hoạt động THADS; tăng cường hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC; Từng bước trang bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và sử dụng hiệu quả kinh phí được cấp.
 Trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi trong việc đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự năm 2023 và đề ra giải pháp mang tính đột phá trong công tác thi hành án dân sự năm 2024. Trong đó, nhiều ý kiến nêu ra khó khăn do công tác phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức đo đạc; khó khăn về trụ sở làm việc nhỏ hẹp, kho bãi lưu giữ tang vật không đảm bảo; về lực lượng chấp hành viên, biên chế trong năm còn thiếu;...
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS, ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà tập thể cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh Tiền Giang đã đạt được, đồng thời giao nhiệm vụ và mong muốn Cục THADS tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt những định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, ghi nhận các ý kiến tham luận, góp ý, thảo luận của các đại biểu; đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Kế hoạch công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024 của Cục để triển khai, thực hiện.
Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024 đã kết thúc với tinh thần toàn Ngành quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao./.
Quốc Hùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: