Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

27/12/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
Ngày 27/12/2022, thực hiện Kế hoạch số 4478/KH-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạnh tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 và Công văn số 3866/TCTHADS-VP ngày 17/11/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2023. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các ngành hữu quan; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện huyện, thị xã và Thành phố Mỹ Tho.
Hội nghị tập trung thảo luận báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Công tác thi hành án dân sự trong năm 2022 thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục còn diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm và số việc phải thi hành án tăng so với cùng kỳ năm 2021; các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã nỗ lực, thực hiện các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh; đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, kế hoạch trọng tâm của Tổng cục Thi hành án dân sự, chương trình kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiêm vụ, đề ra các giải pháp, biện pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cơ quan Thi hành án dân sự luôn được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các ngành, đoàn thể phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cơ quan thi hành án dân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp, kịp thời cho ý kiến giải quyết đối với các án khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, huyện không ngừng được củng cố và kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên được chuẩn hóa, được đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khắc phục khó khăn, có tâm huyết với nghề và đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã nhận là 10.679 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 23.952 việc  trong đó: Số cũ chuyển sang là 10.653 việc; Số thụ lý mới là 13.299 việc, tăng 256 việc (tăng 1,96% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số phải thi hành là 23.770 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 16.474 việc, chiếm 69,30% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện, hoãn thi hành án và tạm đình chỉ là 7.296 việc, chiếm 30,7% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 13.539 việc, tăng 2.880 việc (tăng 27,02%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 82,18% (tăng 16,79% so với cùng kỳ năm 2021, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 0,68%);
Tổng số tiền giải quyết là 3.325 tỷ 570 triệu 854 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang là 1.966 tỷ 988 triệu 114 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 1.358 tỷ 582 triệu 740 nghìn đồng, giảm 86 tỷ 611 triệu 455 nghìn đồng (giảm 5,99% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số phải thi hành là 3.257 tỷ 906 triệu 592 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.799 tỷ 611 triệu 995 nghìn đồng, chiếm 55,24% trong tổng số tiền phải thi hành; Số chưa có điều kiện, hoãn thi hành án và tạm đình chỉ là 1.458 tỷ 294 triệu 597 nghìn đồng, chiếm 44,76% trong tổng số tiền phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 828 tỷ 820 triệu 557 nghìn đồng, giảm 91 tỷ 461 triệu 305 nghìn đồng (giảm 9,94%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 46,06% (giảm 1,92% so với cùng kỳ năm 2021, so với chỉ tiêu của Tổng cục giao vượt 5,96%);
Trong công tác theo dõi thi hành án hành chính, năm 2022 các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã nhận 28 bản án hành chính. Trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là 06, số không có nội dung theo dõi là 22 bản án. Cơ quan THADS đã ra 06 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 06 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 06 vụ việc; không có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả theo dõi thi hành xong 03 vụ việc, chưa thi hành xong 03 vụ việc.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh tại cơ sở, hạn chế vụ việc khiếu nại phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã đề ra 10 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2023. Trong đó tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công tác: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được giao theo Nghị quyết 96/2019/QH14; Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan; Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC; Kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án; tăng cường hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp trong hoạt động THADS; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; quản lý tài chính trong THADS nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi trong việc đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và đề ra giải pháp mang tính đột phá trong công tác thi hành án dân sự năm 2023. Trong đó, nhiều ý kiến nêu ra khó khăn do công tác phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức đo đạc; khó khăn về trụ sở làm việc nhỏ hẹp, kho bãi lưu giữ tang vật không đảm bảo; về lực lượng chấp hành viên, biên chế trong năm còn thiếu; về xử lý, tiêu huỷ tang vật là chất độc hại, có nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Phát biểu giải đáp các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó cục trưởng hoan nghên tinh thần đóng góp, chia sẽ của các đơn vị. Qua các ý kiến chia sẻ của các đại biểu tham dự. Đồng chí đề nghị các Chi cục THADS cần tiếp tục chủ động trong việc phối hợp, giao lưu tạo, giữ mối quan hệ tốt với các ngành hữu quan. Chi cục trưởng Chi cục THADS với vai trò Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cần tranh thủ tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với các ngành hữu quan để giúp thi hành án thuận lợi hơn. Về một số vấn đề tồn tại của kho vật chứng đề nghị cơ quan công an tăng cường giám sát, quan tâm sâu sát, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tốt hơn. Đối với một số tang vật xử lý có ảnh hưởng đến môi trường, đồng chí Phó cục trưởng đề nghị các Chi cục chủ động liên hệ với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn và thực hiện đúng quy định...
Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh thông qua báo cáo công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; công bố các quyết định khen thưởng, xếp hạng của Cục trưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong công tác THADS, THAHC năm 2022; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang cho 05 tập thể có thành tích về hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2022.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, ghi nhận các ý kiến tham luận, góp ý, thảo luận của các đại biểu và nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 của Cục để triển khai, thực hiện. Đề nghị các Chi cục THADS trực thuộc tăng cường công tác phối hợp liên ngành, xây dựng chương trình công tác, trong đó nêu đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch mà Cục THADS tỉnh đã giao. Đồng thời, tuỳ vào tình hình của địa phương, đơn vị cần cụ thể hoá việc xây dựng kế hoạch công tác năm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên trong đơn vị. Đồng chí Cục trưởng đánh giá trong thời gian tới công việc của THADS tỉnh Tiền Giang sẽ nặng nề hơn bởi các chỉ tiêu được giao có mức khoán tăng cao hơn năm trước. Do đó, các đơn vị cần cố gắng hơn nữa mới mong hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Qua đây, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp thu tinh thần, nội dung các lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai đầy đủ tại đơn vị. Với những kết quả mà Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã đạt được, đồng chí thay mặt lãnh đạo Cục gửi lời cảm ơn và mong muốn các đơn vị chức năng tiếp tục chia sẻ, đồng hành và phối hợp với THADS tỉnh trong thời gian tới.
Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2023 đã kết thúc với tinh thần toàn Ngành quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
Quốc Hùng

Các tin đã đưa ngày: