Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

15/01/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Ngày 15/01/2021, được sự thống nhất của Chi ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2021; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng và Công đoàn cơ sở.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Hân – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Đỗ Chung Thủy – Chủ tịch Công đoàn, Phó cục trưởng và hơn 30 cán bộ, công chức, người lao động (CBCC) đang công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi hành án năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Thông qua các nội quy, quy chế còn hiệu lực; các nội quy, quy chế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo công khai thu chi tài chính, chăm lo đời sống CBCC năm 2020 và thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Thông qua Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2021-2023.

Nhằm kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân để giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Trong Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của cơ quan; bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCC…

Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ông Phạm Văn Hân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thay mặt lãnh đạo Cục tiếp thu các ý kiến đóng góp của CBCC và giải đáp những thắc mắc, đề nghị của CBCC tại hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết, 100% đại biểu tham dự đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch của cơ quan trong năm 2021.

Quốc Hùng

Các tin đã đưa ngày: