Sign In

TP.HCM: Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020

08/06/2020

TP.HCM: Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020
Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc để giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, tập trung xử lý thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng đây là một trong những vẫn đề cấp bách đặt lên hàng đầu hiện nay;
Thực hiện Kế hoạch giám sát về tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định số 336/QĐ-HĐND ngày 22/5/2020 chiều ngày 09.6 tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự. Ông Phạm Đức Hải -  Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát

Cùng Đoàn  Giám sát còn có Ông Lê Minh Đức- Phó Ban pháp chế HĐND thành phố, cùng các thành viên trong đoàn là Đại diện các sở, ngành của thành phố: Mặt trận tổ Quốc Việt nam thành phố, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở Tư pháp. Về phía Cục THADS thành phố có: Cục trưởng Vũ Quốc Doanh, các phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo và Chấp hành viên  các chi cục quận: Bình Tân, Quận 2, Nhà Bè...

Đẩy nhanh tiến độ về đích trong công tác THADS
Theo báo cáo số liệu công tác THADS 06 tháng đầu năm 2020 
*Về việc: Từ 01/10/2019 đến 31/3/2020: Tổng số thụ lý: 79.547 việc Số việc giải quyết xong là: 26.615 việc, đạt tỷ lệ 48,41 % (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao 80%/năm, vượt tiến độ 8,41%).Tính đến hết tháng 5/2020: Tổng số thụ lý: 86.196 việc, Số việc giải quyết xong là: 32.492 việc, đạt tỷ lệ 52,91 % (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao 80%/năm, toàn thành phố còn thiếu 0,42% để đạt chỉ tiêu kế hoạch) *Về tiền: Từ 01/10/2019 đến 31/3/2020: Tổng số tiền thụ lý: 98.258.946.399.332 đồng, Số tiền đã giải quyết xong 11.699.960.573.414 đồng, đạt tỷ lệ 19,79 % (so với chỉ tiêu Tổng cục giao 38%/năm, vượt tiến độ 0,79%). So với cùng kỳ năm 2019, tăng 6.230.086.654.198 đồng (115,20%) và giảm 1,46% về tỷ lệ. Tính đến hết tháng 5/2020, tổng số tiền thụ lý: 100.736.061.595.764 đồng, Số tiền đã giải quyết xong 13.205.876.627.019 đồng, đạt tỷ lệ 21,97% trên số có điều kiện giải quyết (tăng 6.267.232.410.822 đồng so với cùng kỳ năm 2019, tăng 9,35% về tỷ lệ); so với chỉ tiêu được giao 38%/năm về tiền (bình quân 3,17%/tháng) thì toàn thành phố thiếu 3,37% để đạt chỉ tiêu kế hoạch.

 
 
Về kết quả thi hành án hành chính Tổng số Bản án hành chính đang theo dõi 102 bản án, trong đó năm trước chuyển sang 59 bản án, thụ lý mới 43 bản án. Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính là 24 quyết định; Đã thi hành xong 13 bản án (đạt tỷ lệ 12,74%), số vụ việc còn đang theo dõi 89 (87,26%).
Các đơn vị Thi hành án dân sự trong thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật công tác tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác THADS tại đơn vị. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phân loại và xử lý đơn thư đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian, bảo vệ quyền lợi và giải quyết kịp thời những vướng mắc của công dân liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Qua các buổi tiếp công dân, Lãnh đạo đơn vị đã giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ trong quá trình tổ chức thi hành án
Kết quả tiếp công dân (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020): Toàn thành phố đã tiếp 282 lượt công dân/318 người; trong đó lãnh đạo Cục trực tiếp tiếp 13 lượt công dân/18 người. Trong đó, số thuộc thẩm quyền 224 việc, đã giải quyết xong 203 việc (đạt 90,63%), số chưa giải quyết chuyển kỳ sau 21 việc.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo từ Cục đến các Chi cục
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Lê Minh Đức  phố ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả mà các cơ quan THADS thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. 
Ông Lê Minh Đức cũng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
* Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc để giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, tập trung xử lý thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng đây là một trong những vẫn đề cấp bách đặt lên hàng đầu hiện nay;
* Xây dựng đội ngũ công thư ký thi hành án vững về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng đủ điều kiện về năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đủ điền kiện để tham gia các kỳ thi tuyển Chấp hành viên của Tổng cục THADS đảm bảo bổ sung số lượng Chấp hành viên còn thiếu, đáp ứng yêu cầu trước thực tế còn thiếu nhân sự của các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố;
* Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo từ Cục đến các Chi cục, đảm bảo phân công công việc rõ người, rõ việc đẩy nhanh tốc độ tổ chức thi hành án tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020
* Tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng năng lực chuyên môn, tập huấn, cập nhật kiến thức đáp ứng đòi hỏi về trình độ chuyên môn để có thể giải quyết đúng, chính xác theo quy định của pháp luật trước tình hình các loại tội phạm ngày càng đa dạng (ví dụ như: Tài sản của người thi hành án là cổ phiếu, cổ phần, sở hữu trí tuệ,  tài sản hình thành trong tương lai)… làm rõ trách nhiệm thực thi công vụ cho lực lượng lượng Chấp hành viên đảm bảo tự tin, yên tâm về năng lực trình độ chuyên môn đặc biệt khi tổ chức nhưng vụ việc có giá trị lớn, phức tạp
*Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế đã ký kết phối hợp và đặc biệt trong thời gian tới yêu cầu Cục THADS thành phố đấy nhanh tiến độ phối hợp trong việc ký kết với các đơn vị có liên quan trong công tác THADS như: Sở Tài nguyên môi trường, Sở xây dựng. Đề xuất với Ban chỉ đạo THADS thành phố ban hành Quy chế chung của UBND thành phố với các Ban ngành đề có một sự thống nhất chung đối với việc chỉ đạo phối hợp trong hoạt động THADS toàn thành phố. Cần phải tổ chức sơ kết các quy chế phối hợp đã ban hành để có đánh giá hiệu quả của Quy chế phối hợp, kịp thời sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực để để đảm bảo hiệu quả công tác THADS
* Quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết tốt những vụ việc còn tồn đọng do một số trường hợp người khiếu nại cố tình chây ỳ để giảm thiểu tối đa tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, Cục trưởng Vũ Quốc Doanh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, các yêu cầu do Đoàn đặt ra, đồng thời cam kết cố gắng thực hiện trách nhiệm của toàn đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                                       Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: