Sign In

Cục THADS Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính, kế toán 6 tháng đầu năm 2024

24/04/2024

Cục THADS Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác  tài chính, kế toán 6 tháng đầu năm 2024
 
Chiều 24.4 tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cục THADS đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng tham dự và chủ trì hội nghị
 

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo, Kế toán viên Phòng Kế hoạch Tài chính; Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, Kế toán viên thuộc các Chi cục THADS thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trực thuộc
Theo đó, kế hoạch, một số nội dung tập huấn:


Đ/c Phan Văn Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
 
Theo báo cáo sơ bộ công tác công tác kế hoạch tài chính tại  Cục và các Chi cục triển khai thực hiện theo đúng quy định,  nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm và đạt hiệu quả các mảng công việc như: Công tác quản lý tài chính, tài sản; đầu tư xây dựng cơ bảnl thực hiện dự toán và quản lý ngân sách Nhà nước; dự toán giao chi từ ngân sách nhà nước; tình hình thu, nộp phí THADS; công tác tài chính kế toán nghiệp vụ THADS: Công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; công tác tự kiểm tra công tác tài chính kế toán được thực hiện đồng bộ, kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cấp quận/huyện khi có kiến nghị, đề xuất để đảm bảo việc thực hiện công tác tài chính đúng hiệu quả...
Cũng trong hôi nghị giao ban, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai một số nội dung nghiệp vụ thi hành án ở từng lĩnh vực như:
Về công tác tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án:
Quy định về việc quản lý sử dụng biên lai theo đúng quy định về chế độ cấp phát, báo cáo, thanh toán biên lai; Quy định việc tiếp nhận tài sản; Biện pháp đôn đốc xử lý tiền, vật chứng không để tồn lâu năm mà không rõ lý do; Quản lý thu chi tiền thi hành án, hạn chế chi tiền mặt cho đương sự; thực hiện quản lý các khoản tiền tạm gửi tại kho bạc, Ngân hàng; quản lý các khoản thu đúng quy định, kịp thời, đầy đủ: thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế, thừa phát lại, khoản phí thi hành án phải thu của đương sự... Việc lập chứng từ kế toán đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư 78/2020/TT-BTC. Nộp, gửi báo cáo đúng thời hạn, đúng biểu mẫu quy định, công tác bàn giao giữa kế toán khi thực hiện luân chuyển theo quy định.Đ/c Nguyễn Thị Bình - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Kế toán trưởng nghiệp vụ)

Đối với công tác tài chính kế toán hành chính sự nghiệp:
Quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách tiền lương; Việc thực hiện quy định về kinh phí trợ cấp thôi việc; Thực hiện các chế độ về thuế, bảo hiểm; Về chứng từ kế toán; Thực hiện thu hồi kinh phí cưỡng chế và thừa phát lại; Công tác quản lý, sử dụng tài sản; Công khai tài chính, công khai tình hình sử dụng tài sản.
Bên cạnh đó, cũng yêu cầu Kế toán ngân sách các đơn vị phải chú trọng công tác báo cáo lập dự toán; Thực hiện thanh lý tài sản; Điều hành ngân sách năm 2024. Các ý kiến thảo luận tập trung một số vấn đề vướng mắc trong quá thực hiện tại đơn vị cũng được giải thích và hướng dẫn cụ thể.

 


Đ/c Nguyễn Thị Phong Thư - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
( Kế toán trưởng Ngân sách)

Phát biểu kết luận Hội nghị Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng ghi nhận, biểu dương những kết quả của công tác kế hoạch - tài chính các cơ quan THADS TPHCM trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của công tác THADS. Phát huy kết quả đạt được, Phó Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường xử lý tiền tồn, quản lý biên lai, thực hiện gửi tiền đúng quy định, thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế, quản lý chặt chẽ, xử lý vật chứng kịp thời, tránh tồn đọng. 


 
 Đ/c  Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng thời, Phó Cục trưởng cũng yêu cầu Phòng Kế hoạch - Tài chính tăng cường việc kiểm tra công tác tài chính, kế toán đối với các Chi cục THADS trực thuộc, xây dựng kế hoạch để huy động nhân lực kế toán phục vụ cho việc thi hành các vụ án lớn như Vạn Thịnh Phát, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán.
 

Đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm
BOX:
Các văn bản mới của Bộ Tài chính hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, tài sản gồm:


Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2023 (Thông tư này thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016); Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2023 và được áp dụng từ năm tài chính 2023 (Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018); Thông tư số 29/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2023; Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2023 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2023; Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2023 quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2023; Luật đấu thầu số 22/2023/QH1522/2023 ngày 23 tháng 6 năm 2023 có hiệu lực 01/01/2024. Nghi định 23, 24  cùng ngày 27 tháng 2 năm 2024.

Các tin đã đưa ngày: