Sign In

Hội nghị cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự thành phồ Hồ Chí Minh năm 2015

14/02/2015

Hội nghị cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự thành phồ Hồ Chí Minh năm 2015
Sáng ngày 14/02/2015, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Võ Minh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị
 

Năm 2014, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Trong năm 2014, lãnh đạo Cục đã tiến hành nâng cao kỷ luật công vụ, hướng về cơ sở, đồng thời thực hiện kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền các quận huyện trực tiếp chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tại từng địa bàn; Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác; chú trọng rèn luyện đội ngũ CBCC có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương.

hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2015 | Thongtanxaonline.com

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức và người lao động đã đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. Theo đó, thống nhất, năm 2015 thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho tất cả Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án. Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo, đảm bảo tính trung thực, chính xác về số liệu thống kê; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khắc phục triệt để việc chênh lệch số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án. Phát động các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo chỉ đạo, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố và Tổng cục Thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự thành phố phấn đấu đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc; 6/6 Phòng chuyên môn thuộc Cục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn cơ sơ Cục Thi hành án dân sự thành phố phấn đấu đạt danh hiệu 100% Tổ công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên cơ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố phấn đấu đạt danh hiệu Đòan cơ sở Xuất sắc. Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự thành phố đạt danh hiệu Vững mạnh. Phấn đấu đạt 30 % cá nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100 % cá nhân phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 80% cán bộ, công chức nữ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi.

hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2015 | Thongtanxaonline.com

Dịp này, Cục Thi hành án dân sự thành phố cũng tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đảng năm 2014, khen thưởng đột xuất các cá nhận đã thành tích trong công tác tiếp dân và giải quyết việc thi hành án; Trao quyết định khen thưởng của Công đoàn viên chức thành phố đến Công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua.

 

 

 

 

 

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đánh giá năm 2014 được coi là năm thành công của Cục, nhưng cũng là năm tập thể lãnh đạo Cục cũng như toàn thể công chức trong đơn vị phải nỗ lực nhiều và quá tải trong công việc. Đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các công chức Cục trong thời gian qua, đồng thời nghiêm khắc đề nghị các công chức Cục tiếp tục chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật lao động; kêu gọi tinh thần đoàn kết và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đồng chí Cục trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm quan trọng, toàn Ngành Tư pháp thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngành, do đó, tập thể Cục cần hòa chung với phong trào thi đua của toàn Ngành, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

 
 

Các tin đã đưa ngày: