Sign In

Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục trong đoàn viên, thanh niên

14/06/2018

Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục trong đoàn viên, thanh niên
Với chủ đề “Xung kích, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, 6 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã phấn đấu thực hiện tốt nhiều mặt công tác. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục toàn diện. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên.
          Giáo dục toàn diện trước hết là tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Ban chấp hành Đoàn Cục tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bằn cách thông qua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phát huy chuyên môn, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng đoàn viên thanh niên. Chú trọng thực hiện có hiệu quả việc đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính tại đơn vị, đặc biệt là chế độ một cửa, hỗ trợ tích cực người dân trong công tác thi hành án.
          Phát động 100% đoàn viên thanh niên triển khai nội dung đăng ký học tập cụ thể hóa trong chương trình rèn luyện đoàn viên, đăng ký các công trình, phần việc làm theo lời Bác gắn với chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Cụ thể: kết hợp với phong trào “3 trách nhiệm” và mô hình “nụ cười công chức trẻ”, đoàn viên, thanh niên đi làm đúng giờ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tận tình, đúng thời gian, đúng qui định; đề xuất các sáng kiến, nghiên cứu các qui trình, thủ tục hành chính chưa hợp lý để kiến nghị lãnh đạo các cấp điều chỉnh cho phù hợp. Đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính tại đơn vị .
          Cùng đó, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đoàn cấp trên, Đảng ủy đơn vị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chủ điểm, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chủ điểm thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện hiệu quả các mô hình kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt, hoạt động về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử. Với các hoạt động thiết thực như: triển khai học tập Chỉ thị 05, giới thiệu học tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Học tập chuyên đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thi hành án dân sự” và Triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 04 – KH/BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự về Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...  Qua đó nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; giáo dục ý thức đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội. Thực hiện bình chọn tuyên dương gương điển hình ở cấp cơ sở, giới thiệu 02 điển hình đề xuất tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Khối …
          Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng:  Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 – Khóa 12 của Đảng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Triển khai các hoạt động, các đợt sinh hoạt, tọa đàm nhằm giáo dục, nâng cao lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị.
          Bên cạnh tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Cục cũng xác định giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ, nội dung quan trọng. Trong 06 tháng vừa qua, Đoàn Cục đã thực hiện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho đoàn viên thanh niên đơn vị, qua 04 đợt triển khai và lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chủ điểm, định kỳ với 100% đoàn viên thanh niên đơn vị được học tập, quán triệt. Tiếp tục lồng ghép việc học tập các nội dung Nghị quyết của Đảng, Đoàn vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chính trị trong đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Phối hợp cùng Đảng ủy Cục thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 vào ngày 09/01/2018. Tham gia học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do 3 đoàn thể khối tổ chức. Tổ chức diễn đàn “Đảng với Thanh niên, thanh niên với Đảng”, đoàn viên thanh niên gặp gỡ, trao đổi tâm tư, nguyện vọng với Đảng ủy, Lãnh đạo Cục nhằm giải đáp, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời quán triệt tư tưởng và định hướng phấn đấu cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị và trao danh sách ĐVƯT cho Đảng vào ngày 22/01/2018. Các chi đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 01, 02/2018 với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968” vào ngày 05/2/2018.
          Việc nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của thanh niên thông qua nắm bắt dư luận thanh niên, các diễn đàn mạng, trang mạng xã hội được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chính trị cho đoàn viên nhân các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại của Thành phố, đất nước, của Đảng và Đoàn Thanh niên; kịp thời tổ chức thông tin về các vấn đề chính trị, thời sự cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tăng cường tổ chức các diễn đàn, các chương trình lãnh đạo cấp ủy, chính quyền gặp gỡ Đoàn viên, thanh niên và công tác nắm bắt tình hình dư luận, nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên.
          Gắn công tác giáo dục với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thời gian qua, Đoàn thanh niên Cục đã tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuân thủ pháp luật trong đoàn viên thanh niên. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Cùng đó, tham mưu lãnh đạo vị tổ chức các buổi tập huấn luật chuyên ngành, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị theo từng mảng công tác. Cụ thể, các văn bản mới của Luật liên quan đến công tác như Thông tư 216/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, Luật đấu giá tài sản mới, các hướng dẫn của Bộ Tư Pháp, Tổng Cục về nghiệp vụ và các văn bản pháp luật khác liên quan...
          Phối hợp cùng Đoàn Bộ Tư Pháp tổ chức các hoạt động tại huyện Cần Giờ vào ngày 21/5/2018 trong đó có hoạt động tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho người dân xã đảo và học sinh tại xã đảo Thạnh An như Luật trẻ em năm 2016, một số điểm mới Bộ Luật Hình sự liên quan tới trẻ em…
          Chủ động triển khai công tác tuyên truyền pháp luật gắn với hoạt động chuyên môn của đoàn viên, thanh niên qua đó tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và vận dụng các kiến thức pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, như: Luật Giao thông đường bộ, Luật cán bộ, công chức, Luật Phòng chống tham nhũng… Giáo dục đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế cơ quan, thực hành tiết kiệm chống lãng phí... Từ đó, nâng cao tính gương mẫu của đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia cùng với Cụm hoạt động số 6 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp lý, Phiên Tòa giả định...
          Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được Đoàn thanh niên Cục quan tâm thực hiện. Tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào ngày 05/2/2018, buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 3,4/2017 với chủ đề “Vì Đoàn vững mạnh - Vì Thành phố phát triển” vào ngày 21/4/2018. Tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 do Đoàn cấp trên tổ chức vào tháng 1,2/2018. Tổ chức trân trọng và ý nghĩa chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, truyền thống tổ chức Đoàn trong đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Thực hiện tốt Tháng Thanh niên năm 2018 tại đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối và thực hiện có hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”; thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống lối cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cụ thể hóa các nội dung phong trào vào Chương trình rèn luyện đoàn viên và triển khai đến các đoàn viên thanh niên tại đơn vị…
          Giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, lý tưởng  cách mạng, đạo đức, truyền thống, lối sống, pháp luật luôn được Đoàn thanh niên Cục thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua đó góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, lối sống tích cực cho đoàn viên, thanh niên, đóng góp vào thành công chung của nhiệm vụ chính trị đơn vị.
                                                                                 Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: