Sign In

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025

01/08/2022

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Từ ngày 26/7/2022 đến ngày 29/7/2022, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM có 06 Chi bộ, với tổng số 83 Đảng viên. Ngày 26/7/2022, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã chọn Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 để tổ chức Đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội.
Căn cứ Điều 24, Điều lệ Đảng, thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 17/6/2022 của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở  nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 20/6/2022 của Đảng ủy Cục THADS về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục THADS nhiệm kỳ 2022-2025. Từ ngày 26/7/2022 đến ngày 29/7/2022, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM có 06 chi bộ, với tổng số 84 Đảng viên. Ngày 26/7/2022, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã chọn Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 để tổ chức Đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội.
 
   
Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 gồm 19 đảng viên, là chi bộ có số lượng đảng viên đứng thứ 2/6 Chi bộ
có nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ Cục THADS thành phố

 
Trên cơ sở sự thành công của Đại hội Chi bộ điểm, các Chi bộ đã tổ chức Đại hội với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Đến nay, 06/06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã tổ chức đại hội thành công đã bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực và uy tín. Đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 
   
Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 là chi bộ có nhiều Đảng viên nhất gồm 26 Đảng viên (ảnh phải) tại Đại hội Chi bộ đã bầu cấp ủy gồn 03 đồng chí ( Trần Đình Hoàng - Bí Thư; Đặng Song Toàn - Phó BT; Trần Văn Hiếu - Chi ủy viên) - Ảnh trái
 
Các Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, các Chi bộ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
 
   
Ảnh trái: Đồng chí Lê Thị Thúy Hà, Thường vụ Đảng ủy Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng
Cấp ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025; Ảnh phải: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng
 
  
 Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục (Ảnh trái) tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Phòng Kiểm tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; Toàn thể Chi bộ Phòng KT, GQKNTC ( Ảnh phải).

   

Ảnh trái: Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Phạm Huy Hoàng tặng hoa chúc mừng Bí thư,
Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tổ Chức cán bộ; Ảnh phải: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng TCCB

 
Một số hình ảnh Đại hội của 06 Chi bộ
 
Các tin đã đưa ngày: