Sign In

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2013

14/01/2013

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2013
Ban pháp chế Hội đồng nhân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Văn Bá- Trưởng ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình  công tác thi hành án dân sự năm 2013 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 14/11/2013 vừa qua, Ban pháp chế Hội đồng nhân thành phố Hồ Chí Minh do đồngchí Phạm Văn Bá- Trưởng ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2013 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân thành phố, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục cùng các đồng chí Trưởng, Phó Phòng chuyên môn của Cục và một số phóng viên báo, đài tham gia đưa tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Lực- Cục trưởng đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và kết quả công tác năm 2013 của ngành Thi hành án dân sự Thành phố.

Năm công tác 2013, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như: Tổng số thụ lý năm 2013 là 81.273 việc, với số tiền trên 25.182,3 tỷ đồng (trong đó thụ lý mới 53.932 việc, tăng 21% và 14.071,2 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2012); Thị trường bất động sản tiếp tục “đóng băng”, tài sản kê biên không bán được; số lượng biên chế còn thiếu, chất lượng không đồng đều; phát sinh vướng mắc về nghiệp vụ là “điểm nghẽn” tác động trực tiếp đến hoạt động giải quyết án ... nhưng được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và sự chỉ đạo bằng các giải pháp thiết thực của lãnh đạo thành phố. Công tác Thi hành án dân sự tại thành phố tiếp tục có sự chuyển biến về chất lượng, theo hướng đảm bảo tính thực chất, chính xác. Cụ thể:

- Số việc có điều kiện giải quyết là 61.911 việc (chiếm 76%, tăng 3% so với năm 2012). Số tiền có điều kiện giải quyết là 12.451,2 tỷ đồng (chiếm 50%, tăng 10% so với năm 2012).

- Đã giải quyết xong 55.108 việc (tăng 5.908 việc, tương đương 12% so với năm 2012); đạt tỷ lệ 89,01%, vượt chỉ tiêu được giao 1,01%. Giải quyết xong về tiền được 9.814,9 tỷ đồng (tăng 4.874,8 tỷ đồng, tương đương 76% so với năm 2012); đạt tỷ lệ 78,83%, vượt chỉ tiêu được giao 1,83%.

Là đơn vị có số lượng thụ lý lớn nhất toàn quốc và trong điều kiện kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn; nhiều địa phương trong cả nước không hoàn thành chỉ tiêu thì kết quả công tác của ngành Thi hành án dân sự thành phố trong năm 2013 thể hiện có sự tiến bộ vượt bậc. Tỷ lệ việc, tiền có điều kiện giải quyết đều cao hơn năm 2012 đã thể hiện hoạt động phân loại án đảm bảo tính chính xác. Số lượng giải quyết về việc tăng 12%, về tiền tăng 76% so với năm 2012 và là khối lượng việc và tiền thi hành án được giải quyết xong trong một năm lớn nhất từ trước đến nay đã phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm hết mình của tập thể cán bộ, công chức làm công tác Thi hành án dân sự tại thành phố.

Các mặt công tác khác cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận như: Lực lượng công chức bổ sung (tăng 42 biên chế so với năm 2012) và từng bước được nâng cao chất lượng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng; Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nề nếp, kết quả giải quyết cao hơn năm trước; Hoạt động cưỡng chế thi hành án được thực hiện án toàn, hiệu quả ...

Trong buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự làm rõ tình hình, kết quả thực hiện kiến nghị của Ban pháp chế trong năm 2012; tình hình và những giải pháp giải quyết đối với các vụ việc có điều kiện giải quyết trên 03 năm nhưng chưa giải quyết xong; tình hình chuyển giao Bản án, Quyết định giữa cơ quan Tòa án với cơ quan thi hành án; việc thực hiện chỉ tiêu ra quyết định thi hành án đúng thời hạn quy định; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc trang bị cơ sở vật chất, tình hình xây dựng trụ sở, kho vật chứng, trang thiết bị, phương tiện công tác; công tác phối hợp trách nhiệm trong công tác thi hành án; việc tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại…

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát biểu dương, ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được đồng thời chia sẻ những khó khăn mà các cơ quan Thi hành án dân sự của thành phố đã và đang gặp phải. Đồng thời cũng nhấn mạnh các cơ quan Thi hành án dân sự cần chú ý thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Khi tổ chức cưỡng chế thi hành án phải tuyệt đối chủ động nắm tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các ngành là Tòa án nhân dân,Viện Kiểm sát nhân dân và lực lượng Công an; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án; triển khai tốt hoạt động kiểm tra và  tự kiểm tra đối với  các cơ quan Thi hành án dân sự của thành phố; khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra trong các văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát và chú ý làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo chặt chẽ về thời gian, trình tự thủ tục theo quy định.

Đáp từ ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Lực- Cục trưởng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn và các thành viên của Đoàn giám sát. Đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm hơn của của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành của thành phố trong việc đào tạo trình độ Lý luận chính trị và quản lý Nhà nước cho công chức; bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở, kho vật chứng; giải quyết cho công chức mua nhà ở xã hội và tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự để giúp các cơ quan Thi hành án dân sự của thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Trưởng Đoàn giám sát cũng thông báo: Sau khi thực hiện việc giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhận dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành văn bản kết luận và sẽ kiến nghị với các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn theo kiến nghị của Cục Thi hành án dân sự.

Các tin đã đưa ngày: