Sign In

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (26/05/2021)

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (25/05/2021)

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021 (22/02/2021)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 (02/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (16/11/2020)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Dự án: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch tuyên truyền dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự (02/11/2020)

Kế hoạch tuyên truyền dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hừng Đông (10/09/2020)

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hừng Đông, địa chỉ: Thôn 7, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Đăck Lăk

Thông báo về việc thi hành án dân sự và áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS (09/09/2020)

Thông báo về việc thi hành án dân sự và áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS

Thông báo về việc giảm giá tài sản kê biên (27/07/2020)

Chi cục THADS thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên lần 09 của ông Nguyễn Văn Miền và bà Nguyễn Thị Giàu, cùng địa chỉ ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Thông báo về việc thi hành án (06/07/2020)

Cục THADS tỉnh Trà Vinh đang thi hành Bản án số  01/2019/KDTM-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về v iệc tranh chấp hợp đồng tín dụng
Các tin đã đưa ngày: