Sign In

V/v đăng tải thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021 (22/06/2022)

V/v đăng tải thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (22/06/2022)

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (22/06/2022)

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 (27/05/2022)

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (27/04/2022)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (30/12/2021)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021 (08/12/2021)

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (30/07/2021)

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (30/07/2021)

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (26/05/2021)

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: