Sign In

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021 (08/12/2021)

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (30/07/2021)

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (30/07/2021)

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (26/05/2021)

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (25/05/2021)

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021 (22/02/2021)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 (02/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (16/11/2020)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Dự án: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch tuyên truyền dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự (02/11/2020)

Kế hoạch tuyên truyền dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hừng Đông (10/09/2020)

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hừng Đông, địa chỉ: Thôn 7, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Đăck Lăk
Các tin đã đưa ngày: