Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo số 661/TB-CTHADS ngày 13 tháng 5 năm 2024 về việc tuyển Lao động làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. (13/05/2024)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo số 661/TB-CTHADS ngày 13 tháng 5 năm 2024 về việc tuyển Lao động làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

Thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (25/04/2024)

Thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo về việc tiếp nhận công chức vào công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (01/08/2023)

Thông báo về việc tiếp nhận công chức vào công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 (16/01/2023)

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023

Thông báo Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 các cơ quan Thi hành án dân sự (05/01/2023)

Thông báo Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 các cơ quan Thi hành án dân sự

Thông báo kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 (26/09/2022)

V/v thông báo kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo của Tổng cục THADS về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển (19/09/2022)

Thông báo của Tổng cục THADS về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp (17/08/2022)

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026 trong hệ thống Thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: