Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl, cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. (15/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl, cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Tài sản đấu giá là bất động sản và tài sản trên đất, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Căn nhà ở trên đất (chưa cấp sở hữu), có kết cấu BTCT, tường xây gạch, mái tole, nền láng xi măng, diện tích 100m2 và các tài sản trên đất.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thong báo bán đấu giá tài sản số 15/ TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thong báo bán đấu giá tài sản số 15/ TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo số 16/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo số 16/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 14/TB-ĐGTS ngày 01/6/2022 (01/06/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 14/TB-ĐGTS ngày 01/6/2022 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 11/TB-ĐGTS ngày 11 tháng 5 năm 2022 (11/05/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản:
1/ Quyền sử dụng đất thửa số 62, tờ bản đồ số 22, diện tích 168,9m2, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc: khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
2/ Căn nhà ở trên đất (chưa cấp ở hữu), có kết cấu cột bê tông đút sẵn, kèo đòn tay gỗ, máy tole, vách lá + tường nền láng xi măng, diện tích 98,64m2.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 19/TB-ĐGTS 2022 (28/04/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 19/TB-ĐGTS 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá số 61/TB-ĐGTS ngày 20/4 2022 (20/04/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị KiêL, cùng địa chỉ: số 17B, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản là máy chế biến bột cá và Lò hơi đốt trấu (13/04/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản là máy chế biến bột cá và Lò hơi đốt trấu

Chi cục THADS huyện Tiểu Cần thông báo bán đấu giá tài sản số 52/TB-ĐGTS ngày 07/4/2022 (07/04/2022)

Chi cục THADS huyện Tiểu Cần thông báo bán đấu giá tài sản số 52/TB-ĐGTS ngày 07/4/2022 của bà Lê Thanh Lan, địa chỉ: khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: ấp Thanh nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (17/03/2022)

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: ấp Thanh nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Các tin đã đưa ngày: