Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (09/07/2020)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản số 273/TB-ĐGTS (01/07/2020)

Doang nghiệp đấu giá tài san Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản ông Phạm Thành Liêm và bà Trần Thị Lệ Xuân. Địa chỉ khóm 4, TT. Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Thông báo bán đấu giá tài sản số 272/TB-ĐGTS (01/07/2020)

Doang nghiệp đấu giá tài san Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản hộ ông Đặng Văn Em, Địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa tân, huyện Cầu, tỉnh Trà Vinh

Thông báo bán đấu giá tài sản số 263/TB-ĐGTS (01/07/2020)

Doanh nghiệp đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Đoàn Quốc Khải và bà Nguyễn Thị Kiều Nga. Địa chỉ khóm II, TT. Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Thông báo bán đấu giá tài sản số 31/TB-ĐGTS (30/06/2020)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 31/TB-ĐGTS

Thông báo bán đấu giá tài sản số 30/TB-ĐGTS (26/06/2020)

Thông báo bán đấu giá tài sản  số 30/TB-ĐGTS

Thông báo bán đấu giá tài sản số 259/TB-ĐGTS (23/06/2020)

Doanh nghiệp đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Nhành, ông Lê Văn Lai. ĐC: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản và lựa chọn tổ chức bán đấu giá (17/06/2020)

Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản và lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo bán đấu giá tài sản số 247/TB-ĐGTS (11/06/2020)

Doanh nghiệp tư nhân đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của  ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, địa chỉ số: Khóm 4 (Nay khóm 3) TT. Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Thông báo bán đấu giá tài sản số 207/TB-ĐGTV (05/06/2020)

Thông báo bán đấu giá tài sản của ông Thạch Hoàng và bà Hứa Thị Trận, địa chỉ: khóm 10, phường 9, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Các tin đã đưa ngày: