Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (25/09/2020)

Chi cục THADS huyện Càng Long tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Ri và bà Lê Thị Hiền, địa chỉ: ấp Nhà Thờ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Thông báo đấu giá tài sản số 493/TB-ĐGTS (22/09/2020)

Thông báo đấu giá tài sản số 493/TB-ĐGTS 

Thông báo đấu giá tài sản số 486/TB-ĐGTS (16/09/2020)

Doanh nghiệp tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Thành Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Kha, địa chỉ: khóm 3 (Nay khóm 1), TT. Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Thông báo đấu giá tài sản số 487/TB-ĐGTS (15/09/2020)

Thông báo đấu giá tài sản số 487/TB-ĐGTS 

Thông báo đấu giá tài sản số 488/TB-ĐGTS (15/09/2020)

Thông báo đấu giá tài sản số 488/TB-ĐGTS 

Thông báo bán đấu giá tài sản số 486/TB-ĐGTS (14/09/2020)

Doanh nghiệp tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Nga, địa chỉ: khóm 4, TT. Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Thông báo đấu giá tài sản số 56/TB-ĐGTS (14/09/2020)

Thông báo đấu giá tài sản số 56/TB-ĐGTS

Thông báo bán đấu giá tài sản số 458/TB-ĐGTS (09/09/2020)

Doanh nghiệp tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Đinh Thị Quí, địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Thông báo đấu giá tài sản số 435/TB-ĐGTS (08/09/2020)

Thông báo đấu giá tài sản  số 435/TB-ĐGTS

Thông báo bán đấu giá tài sản số 28/TB-ĐGTS (04/09/2020)

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc đấu giá tài sản của bà Trương Thị Ngọc Loan, địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Chấu Thành, tỉnh Trà Vinh
Các tin đã đưa ngày: