Sign In

Về việc ủy quyền bán đấu giá tài sản (14/11/2016)

Về việc ủy quyền bán đấu giá tài sản

Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản (04/11/2016)

Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản

Thông báo về việc phân công công chức trực phục vụ cho công tác Đặc xá (04/11/2016)

Thông báo về việc phân công công chức trực phục vụ cho công tác Đặc xá

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá tài sản (01/11/2016)

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá tài sản

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành (14/10/2016)

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành (14/10/2016)

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành

V/v triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự và hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2016 (26/08/2016)

V/v triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự và hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2016

Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự năm 2016.doc (21/07/2016)

Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự năm 2016.doc

V/v tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016 (15/06/2016)

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016
Các tin đã đưa ngày: