Sign In

V/v tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016

15/06/2016

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016, cụ thể như sau:
I. THÀNH PHẦN:
1. Các thành viên Ban sơ tuyển.
2. Các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016 (có Danh sách thí sinh đính kèm theo Thông báo này).
II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG SƠ TUYỂN:
1. Hình thức sơ tuyển: Việc sơ tuyển công chức được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn.
2. Nội dung sơ tuyển: Việc sơ tuyển được tiến hành dựa vào điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu và phỏng vấn để kiểm tra trình độ hiểu biết chung của người đăng ký dự tuyển, nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện theo yêu cầu của ngạch công chức và vị trí việc làm để dự tuyển công chức. Nội dung phỏng vấn tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự;
- Kiến thức xã hội;
- Phản xạ ứng xử.
3. Cách xác định người đủ điều kiện dự tuyển công chức
- Cách tính điểm: Tổng số điểm 200 điểm gồm:
+ Điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ tối đa 100 điểm;
+ Phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ tối đa 50 điểm;
+ Phỏng vấn về kiến thức xã hội, phản xạ ứng xử tối đa 50 điểm
- Cách xác định người đủ điều kiện dự tuyển công chức: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016 là những thí sinh có kết quả tổng điểm sơ tuyển từ 100 điểm trở lên, đồng thời kết quả điểm theo mỗi tiêu chí đánh giá (điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ; trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; phỏng vấn) phải đạt ít nhất từ 50% điểm của thang điểm theo tiêu chí đó trở lên.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SƠ TUYỂN
1. Miền Trung: Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên (Có danh sách kèm theo)
- Thời gian: Từ ngày 206/2016 đến ngày 21/6/2016 (Buổi sáng từ 8h00 – 11h; buổi chiều từ 13h30 - 17h00).
- Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 674 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
2. Miền Nam: Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tại các tỉnh từ Ninh Thuận trở vào phía Nam (Có danh sách kèm theo).
- Thời gian: Từ ngày 23/6/2016 đến ngày 25/6/2016 (Buổi sáng từ 8h00 – 11h; buổi chiều từ 13h30 - 17h00).
- Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Miền Bắc: Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc (Có danh sách kèm theo).
- Thời gian: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 29/6/2016 (Buổi sáng từ 8h30 – 11h30; buổi chiều từ 13h30 - 17h00).
- Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp
Địa chỉ: Phòng 402 nhà N6, 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
*Lưu ý: Thí sinh có quyền đăng ký thay đổi địa điểm sơ tuyển. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng thay đổi địa điểm sơ tuyển, đề nghị thông báo về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ), điện thoại: 046.2739605 hoặc qua hộp thư điện tử maipt@moj.gov.vn trước ngày 20/6/2016.
IV. THỦ TỤC SƠ TUYỂN
1. Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển có mặt tại địa điểm sơ tuyển (theo các khu vực) đúng thời gian theo quy định để sơ tuyển.
2. Thí sinh đến sơ tuyển phải có Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh);
3. Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển mà không tham dự sơ tuyển thì không được tham gia thi tuyển, xét tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016.
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự, niêm yết tại Bảng thông báo tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự và thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển biết và tham gia sơ tuyển. Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ) gặp đồng chí Phạm Thị Mai (ĐT: 0462739605; DĐ: 0978408808) để được giải đáp/.
Tải nội dung đính kèm tại đây:
- Thông báo sơ tuyển
- Danh sach thi sinh dang ky du tuyen mien Bắc
- Danh sach thi sinh dang ky du tuyen mien Nam
- Danh sach thi sinh dang ky du tuyen mien Trung
  
Các tin đã đưa ngày: