Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (12/08/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Dương Hồng Hạnh và bà Vương Ngọc Châu cùng cư ngụ số 168, đường Trần Phú, khóm 2, phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (07/08/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trương Văn Thu cư ngụ số 187, đường Trần Quốc Tuấn, khóm 2, phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (03/08/2015)

CTy TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá  tài sản của bà Hà Thị Mỹ Lệ và ông Trần Văn Khánh cùng cư ngụ tại khóm 2, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (03/08/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Quốc Thanh và bà Hà Thanh Thủy cùng cư ngụ số 20, khóm 3, phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (03/08/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Văn Khánh và bà Hà Thị Mỹ Lệ cùng cư ngụ khóm 2, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (03/08/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Thạch Sung ngụ số 20, khóm 5, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

Thông báo bán đấu giá tài sản - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần (21/07/2015)

CTy TNHH Bán đấu giá tài sản Miền Nam tổ chức bán  đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

Thông báo bán đấu giá tài sản - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần (21/07/2015)

CTy TNHH Bán đấu giá tài sản Miền Nam tổ chức bán  đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN-CHI CỤC THADS HUYỆN CẦU NGANG (14/07/2015)

Cty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Kim Loan cùng cư ngụ tại: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh - do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - CỤC THADS TỈNH TRÀ VINH (10/07/2015)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN
BAN DẤU GIÁ TÀI SẢN TRÀ VINH
Các tin đã đưa ngày: