Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú tổ chức Đại hội công đoàn cở sở lần thứ V( nhiệm kỳ 2017-2022)

22/08/2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ V  (NHIỆM KỲ 2017- 2022)
     Thực hiện Công văn số 282-CV/HU, ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Cú về việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong huyện (Nhiệm kỳ 2017 – 2022); Kế hoạch số 01-KH/LĐLĐ, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội IX Công đoàn huyện Trà Cú (Nhiệm kỳ 2017 – 2022).
     Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.  Ngày 18/8/2017 Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ V (Nhiệm kỳ 2017 – 2022).
     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Ngôn, đồng chí Trần Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú và đồng chí Ông Văn Lời – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.
     Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2013 – 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội đã ghi nhận và trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú và đồng chí Ông Văn Lời – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí đối với công tác Công đoàn.
     Đại hội đã phát huy tính dân chủ, bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú khóa V (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 03 đồng chí, Đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú gồm 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Phan Văn Vũ – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa V (Nhiệm kỳ 2017 – 2022).
     Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với những chỉ tiêu quan trọng. Đồng thời Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, CBCCNLĐ trong đơn vị đem hết trí tuệ, năng lực, nhiệt tình và trình độ hiện có phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục thi đua lao động, công tác tốt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) đề ra.


Theo :Dương Trung Trực - CHVSC Chi cục THADS Trà Cú

Các tin đã đưa ngày: