Sign In

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017- 2019

23/03/2017

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2014 – 2017, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2019.
  Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2014 – 2017, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2019; Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan, Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự , ngày 21/3/2017 Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

         

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Minh Nhựt– Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
Đ/C: Võ Minh Nhựt - UV BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Đ/C: Lâm Thành Ý - Bí thư chi đoàn Nhiệm kỳ 2014-2017

         Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2014 – 2017; đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2019; Đại hội trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Chi bộ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cũng như mong muốn Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự không ngừng lớn mạnh, phát huy có hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

        Đại hội đã phát huy dân chủ, bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa IV, Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên đúng và đầy đủ số lượng, tiêu biểu cho 11 Đoàn viên của đơn vị. Đồng chí Lâm Thị Bé Ba được bầu làm Bí thư khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

        Với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”,  Đại hội Chi đoàn Cục THADS tỉnh Trà Vinh sẽ là Đại hội “Tiếp tục đổi mới và sáng tạo” của tuổi trẻ. Thành công của Đại hội đã góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên toàn đơn vị bước vào một nhiệm kỳ công tác mới. Toàn thể đoàn viên Chi đoàn sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đã đề ra. Xây dựng phong trào đoàn ngày càng đi lên, năng động sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan, Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan giao.


Theo Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Các tin đã đưa ngày: