Sign In

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

20/12/2017

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018
          Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trương Thị Oanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Trại Tạm giam Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Trung Tâm bán đấu giá tài sản tỉnh - Sở Tư pháp, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Kiên Long, Ngân hàng An Bình, Báo, Đài truyền hình Vĩnh Long - đến dự và đưa tin;
          
          Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Ban Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long.


 
          Qua hơn một buổi làm việc, Hội nghị đã nghe và trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản công tác thi hành án dân sự năm 2018, Báo cáo chuyên đề những hạn chế, vướng mắc thường gặp trong nghiệp vụ thi hành án dân sự và giải pháp khắc phục; Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng năm 2017. Ý kiến của Sở, Ban, Ngành, Thừa phát lại tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố phát biểu, tham luận tại Hội nghị.


 
          Trên cơ sở Báo cáo tổng kết, ý kiến tham luận, phát biểu tại Hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa kết luận như sau:

          1. Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018 đã diễn ra nghiêm túc theo đúng Kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận; những nội dung trọng tâm, chủ yếu đã được trình bày, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, về cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

         
          2. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

          3. Tập trung chỉ đạo phấn đấu quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu đạt tỷ lệ thi hành án xong trên 72% về việc và trên 32% về tiền. Giảm ít nhất 3% số việc và tiền có điều kiện thi hành án chuyển sang năm 2019. Giải quyết những vụ việc phức tạp kéo dài, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

          4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long phải luôn thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Ngành, mà nhất là đối với Chấp hành viên và Thư ký thi hành án.
 
          
          5. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tổ chức tiếp công dân và thường xuyên đối thoại với công dân, có lịch tiếp công dân, đường dây nóng, hạn chế phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

          6. Trong công tác phối hợp với các Ngành có liên quan phải chủ động, yêu cầu các đơn vị triển khai, tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự kịp thời những vụ việc khó khăn, vướng mắc để được chỉ đạo, thực hiện, đảm bảo hiệu quả; Thực hiện tốt Đảng văn số 1646-CV/TU ngày 12/8/2105 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 23/3/3017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
 

 
          7. Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự, công tác tổ chức, công tác kê toán. Nếu đơn vị nào để xảy ra sai phạm thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.


          Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố phải triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận này./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: