Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

29/12/2022

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
          Thực hiện Công văn số 7543/UBND-TCDNC của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thống nhất cho tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, buổi sáng ngày 28/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Cục trưởng; các Phó cục trưởng; Lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo, Chấp hành viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.
 

 
          Sau khi nghe báo cáo kết quả công THADS, THAHC năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí dự họp:

          * Đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS phát biểu chỉ đạo:
          Đề nghị Cục THADS tỉnh tăng cường kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn (về công tác dân vận; nghiệp vụ…). Đồng thời sinh hoạt chuyên đề thẳng thắng nhìn những hạn chế, sai trái để kịp thời chấn chỉnh, góp phần tạo được niềm tin của nhân dân đối với ngành, hạn chế thấp nhất những vi phạm, tiêu cực xảy ra; Tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định và theo kế hoạch đã ban hành, ban hành Kết luận kiểm tra và xử lý (nếu có xảy ra vi phạm) theo đúng quy định, tuyệt đối không chạy theo hình thức. Yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục phối hợp tốt với ngành THADS góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.


          * Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành tỉnh Kết luận:

          1. Biểu dương các thành tích đã đạt được của ngành thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2022. Đánh giá cao những giải pháp, cách làm hiệu quả của ngành nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thời gian qua.

          2. Tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC theo yêu cầu của Nghị quyêt số 96/QH14. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC tại các địa bàn trọng điểm có lượng việc, tiền phải thi hành án lớn, nhiều việc phức tạp chưa giải quyết được.

          3. Tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính ngay từ đầu năm, không để chủ quan hoặc chậm tiến độ trong công tác thi hành án mà phải có Kế hoạch ngay từ đầu năm, đặc biệt là thu hồi tiền và tài sản cho Ngân sách nhà nước trong những vụ việc tham nhũng, kinh tế, thu hồi các khoản nợ cho tổ chức tín dụng, Ngân hàng. Vụ việc nào cần cưỡng chế hoặc huy động lực lượng thì phải cố gắng tranh thủ phối hợp với các ngành sớm tổ chức cưỡng chế dứt điểm.

          4. Ra quyết định thi hành đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác, đúng pháp luật thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn, tổ chức, tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử THADS.


          5. Làm tốt hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp. Đồng thời, tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo Thi hành án tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc mang tính phức tạp, khiếu nại kéo dài.

          6. Tiếp tục cũng cố bộ máy, bố trí sử dụng cán bộ có năng lực, thường xuyên tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong Cơ quan thi hành án dân sự đủ điều kiện về trình độ và năng lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh khắc phục vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, quá trình tổ chức thi hành án, nếu phát hiện sai phạm, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi hành án, yêu cầu báo cáo Ban chỉ đạo xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          7. Nâng cao công tác dân vận, thuyết phục đối với công tác thi hành án. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại với công dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

          8. Phát huy công tác phối hợp với các cơ quan trên địa bàn; Đề nghị thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh quan tâm đến trách nhiệm để chỉ đạo phối hợp tốt công tác thi hành án dân sự; Đối với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, thị xã thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp tại địa phương, bố trí nguồn lực con người, tài chính cho các hoạt động của Ban chỉ đạo; Tăng cường chỉ đạo bố trí lực lượng cấp cơ sở để tham gia phối hợp tốt với cơ quan thi hành án./.
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: