Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; Công tác Văn phòng và chế độ báo cáo thống kê Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long

11/05/2020

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; Công tác Văn phòng và chế độ báo cáo thống kê Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long
Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch số 460/TCTHADS-VP ngày 19/02/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Sáng ngày 11/5/2020, Đoàn Kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; công tác Văn phòng và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020.
 
          Về phía Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự có ông Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng cục, Trưởng Đoàn; ông Nguyễn Đình Vĩnh Phó Giám đốc Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, Thành viên; bà Đào Lê Dung, Phạm Thị Đào, Thẩm tra viên Văn phòng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Thành viên; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thành viên; bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Chuyên viên Phòng Thi hành án dân sự Cục Công tác phía Nam.


          Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Hoàng Danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên Cục, Công chức khác thuộc Cục; Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long.


          Sau khi trao đổi Đoàn Kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long về các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Thừa lệnh Cục trưởng, Lãnh đạo Văn phòng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long báo cáo kết quả công tác xác minh, phân loại án; Công tác Văn phòng và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

          Sau báo cáo Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các nội dung kế hoạch đề ra và sau khi kiểm tra tại Cục từ ngày 11 đến 12/5/2020 và tiếp tục kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long từ ngày 13 đến 14/5/2020 và chiều ngày 15/5/2020 Đoàn kết luận sơ bộ việc kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long.
 
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: