Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

25/12/2023

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024
          Chiều ngày 20/12/2023, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long, Cục THADS tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024. Hội nghị do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Cục trưởng; các Phó cục trưởng; Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Lãnh đạo Thanh Tra tỉnh; Lãnh đạo Sở xây dựng; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Tài chính; Trưởng ban chỉ đạo THADS huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; Lãnh đạo ngân hàng TMCP công thương; Lãnh đạo ngân hàng TMCP ngoại thương; Lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Lãnh đạo, Chấp hành viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.
         Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục THADS đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023; Kế hoạch công tác năm 2024.
 
         
         Theo báo cáo kết quả công tác năm 2023, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các ngành hữu quan và sự nỗ lực của tập thể, cá nhân ngành THADS đã giúp công tác THADS tỉnh Vĩnh Long hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Trong năm 2023, về việc đạt 83,80% (vượt 1%), về tiền đạt 53,44% (vượt 7,14%) so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Đồng thời, ngành đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác tự kiểm tra, kiểm tra. Công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại tại các cơ quan THADS trong tỉnh luôn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện, hàng tuần các cơ quan THADS có lịch phân công lãnh đạo, công chức, trực, tiếp công dân. Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định. Ngoài ra, công tác tổ chức cán bộ, văn phòng được triển khai thực hiện hiệu quả và tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
            Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận có nhiều ý kiến đóng góp và tham gia thảo luận đều đồng tình với kết quả công tác năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến án có giá trị lớn, án kinh tế tham nhũng, tín dụng ngân hàng...
 
 
         
          * Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành tỉnh Kết luận:
         1. Biểu dương các thành tích đã đạt được của ngành thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2023. Đánh giá cao những giải pháp, cách làm hiệu quả của ngành nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thời gian qua.
 
         
          2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự.
        3. Tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính ngay từ đầu năm; ây dựng kế hoạch thi hành án từng vụ việc, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, không để chủ quan hoặc chậm tiến độ. Cụ thể: Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác, đăng tải kịp thời, đầy đủ đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; thu hồi tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; thi hành án tín dụng ngân hàng đạt cao hơn cùng kỳ. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự về việc và về tiền trên tổng số có điều kiên thi hành án.
         4. Các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự; Báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo Thi hành án hai cấp trong giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, khiếu nại kéo dài. Tăng cường công tác cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc; kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện dứt điểm những vụ việc có điều kiện THA.
 
         
          5. Nâng cao năng lực, hiệu quả, vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của người đứng đầu, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ và năng lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại với công dân, hạn chế phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp kéo dài.
          6. Cán bộ, công chức và người lao động ngành Thi hành án dân sự trong tỉnh phải thường xuyên trao dồi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, không để xảy ra biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ ngành.
          7. Tổ chức thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác THADS.
 
 
          
          8. Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục quan tâm, phối hợp tốt với các cơ quan Thi hành án dân sự trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm minh trên thực tế. Nhất là các cơ quan có ký kết Quy chế phối hợp liên ngành với cơ quan THADS.
          9. Đối với các Cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương, đồng chí trưởng ban chỉ đạo THADS cấp huyện, đề nghị tiếp tục quan tâm phối hợp với THADS tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng,... Tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cơ quan THADS trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thêm tinh thần Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: