Sign In

Hội nghị tập huấn triển khai, quán triệt một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác kiểm tra; Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự; Bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng năm 2023.

17/01/2023

Hội nghị tập huấn triển khai, quán triệt một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác kiểm tra; Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự; Bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng năm 2023.
          Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục huyện, thị xã, thành phố và các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Cục và các chi cục Thi hành án dân sự  trên địa bàn tỉnh.
 

          Hội nghị đã hướng dẫn, tập huấn một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác kiểm tra; Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng năm 2023.
 


          Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảm đảm đúng pháp luật, hạn chế sai sót trong thi hành án dân sự. Đồng thời quán triệt thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự.
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: