Sign In

CHI BỘ CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

28/05/2020

CHI BỘ CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025
          Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Khách mời có đồng chí Trần Quốc Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Phượng, nguyên Cấp uỷ viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; và 20/20 đảng viên Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long về dự Đại hội.
         
 
          Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch công tác hàng năm; Cấp uỷ Chi bộ lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để triển khai đến cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và thực hiện; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết; Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được tổ chức thi hành hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

 
 
 
          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung tham gia thảo luận, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, khách quan, để bổ sung thêm những giải pháp cụ thể, có khả thi, cần nghiêm túc nhìn nhận, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đưa Chi bộ Cục Thi hành án ngày càng phát triển toàn diện hơn, trong đó cần tập trung vào công tác giáo dục Chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động;
 
          
          Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, nghiên cứu học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt Quy định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Lãnh đạo chủ chốt các cấp; Cấp uỷ chủ động phân công đảng viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ; xây dựng Chi bộ, thực sự trong sạch vững mạnh phát huy vai trò lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

         
          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí nữ; đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Cục trưởng tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Hoàng Danh, Phó cục trưởng tiếp tục tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phan Bá Triều, đồng chí Nguyễn Văn Cơ tiếp tục tái cử Chi uỷ viên Chi bộ; đồng chí Quan Nguyễn Kim Phượng (ứng cử lần đầu) Chi uỷ viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội Cấp trên, gồm 02 đồng chí (01 dự khuyết).
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin đã đưa ngày: