Sign In

Thi đua, khen thưởng nâng bước phát triển hệ thống Thi hành án Dân sự

20/07/2016

(BTĐKT) – 70 năm xây dựng và phát triển, Tổng Cục Thi hành án Dân sự (THADS) luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) như công cụ hỗ trợ tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, công nhân viên toàn hệ thống THADS hoàn thành các nhiệm vụ được giao; góp phần khẳng định vai trò quan trọng của thi hành án dân sự (THADS) trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo Phó Tổng cục trưởng THADS Mai Lương Khôi, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác TĐKT trong việc thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục THADS đã luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, yêu nước, thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT trong toàn ngành. Đặc biệt, từ khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BTP về hướng dẫn công tác TĐKT trong ngành Tư pháp, trong đó phân cấp cho Tổng cục THADS phát động phong trào thi đua trong các cơ quan THADS, hướng dẫn, tổng hợp, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS thì công tác TĐKT đã được nâng lên rõ rệt cả về chất lượng và số lượng.


                                                     

            Sáng 3/6, Tổng cục Thi hành án dân sự chia sẻ thông tin nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2016)

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch phát động thi đua của Bộ Tư pháp và kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, hướng dẫn đăng ký thi đua trong toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, các cơ quan thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
 
Bên cạnh đó, việc phát động các phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng rãi; chú trọng phát động phong trào thi đua theo đợt, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hình thức thi đua liên tục được đổi mới, chất lượng công tác TĐKT được nâng lên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự tham gia. Việc tổng kết công tác TĐKT được thực hiện kịp thời, có tác dụng động viên, khích lên công chức, người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống.
 
Nhờ đó, 70 năm qua, hệ thống THADS đã có sự lớn mạnh vượt bậc, được tổ chức tập trung, thống nhất với Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp ở trung ương, 63 Cục THADS cấp tỉnh, 710 Chi cục THADS cấp huyện và gần 1 vạn cán bộ, công chức, viên chức THADS, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp.
 
Đóng góp quan trọng nhất của hệ thống THADS trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật, như Điều 106 Hiến pháp năm 2013 khẳng định. Kết quả THADS xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước và ngày càng thực chất, bền vững. Kết quả phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện giải quyết ngày càng bảo đảm chính xác hơn. Tình trạng chậm trễ ra quyết định thi hành án từng bước được chấn chỉnh, khắc phục. Trong giai đoạn 2011 - 2015, so với năm đầu nhiệm kỳ 2011, số thi hành xong của năm 2015 tăng 153.995 việc (40,52%) và tăng 32.651 tỷ đồng (321%), số điều kiện thi hành tăng 167.457 việc (39%) và tăng 42.977 tỷ đồng (321,5%).
 
Để kịp thời khích lệ, động viên đối với những cố gắng không biết mệt mỏi của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, Bộ Tư pháp đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống. Tính đến nay, toàn hệ thống THADS có 24 tập thể và 66 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 77 tập thể và 186 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phát huy truyền thống 70 năm qua, hệ thống THADS tiếp tục thi đua tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, phối hợp tốt với các quan liên quan, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công tác THADS.
 


Theo Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương

Các tin đã đưa ngày: