Sign In

Hoạt động của Cục

Hội nghị tổng kết công tác THADS. THA hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

25/11/2021

Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục,...