Sign In

Hội nghị tập huấn phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

23/12/2019

Ngày 10/12/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020. Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục THADS huyện Văn Yên tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025

20/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 185-KH/HU ngày 1/7/2019 của Huyện ủy Văn Yên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 10/3/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân...

Đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử THADS

08/03/2017

Sáng 8/3, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự, trong đó sẽ đăng tải tất cả danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và hỗ trợ người dân gửi yêu cầu thi hành án trực...

Kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Trấn Yên

10/03/2017

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 24 tháng 02 năm 2017 do đồng chí Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký ban hành về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.