Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

22/04/2021

       Chiều ngày 16/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ...

Kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Trấn Yên

10/03/2017

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 24 tháng 02 năm 2017 do đồng chí Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký ban hành về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.