Sign In

Hoạt động của các Chi cục

HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KRÔNG PA

26/09/2019

      Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Krông Pa họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tô Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, dự và...

Nghiên cứu trao đổi

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ.

08/10/2019

      Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ trong tất cả các nhiệm vụ trọng yếu khác của cơ quan thi hành án dân sự, đòi hỏi công chức được phân công nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền,...