DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC

20/07/2016


TT Tên đơn vị/
người sử dụng
Chức vụ Số phòng Số ĐT
Lãnh đạo Tổng cục  Hoàng Sỹ Thành Tổng cục trưởng 201 62739593
 Nguyễn Thanh Thủy Phó Tổng cục trưởng 305 62739592
 Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng cục trưởng 101 62739589
 Mai Lương Khôi Phó Tổng cục trưởng 301 62739591
 Nguyễn Văn Lực Phó Tổng cục trưởng 306 432444254
1 Văn phòng
   Nguyễn Xuân Tùng Chánh Văn Phòng 103 62739585
   Đào, Hùng, Dung,     Thìn, Ngân, Ngọc   103 62739629
62739608
   Nhàn, Hiển, Lư, Lan Văn thư, Lưu trữ 104 62739595
      Fax 62739630
   Võ Thu Ba Phó Chánh Văn Phòng 105 62739596
   Chung, Đỗ Thanh
 Duyên
  105 62739596
   Nguyễn T.Minh Tâm Phó Chánh Văn Phòng 107 62739622
   Na, Thúy Hằng
 Trần Hằng.
  107 62739622
   Đinh Văn Quang
 Hoa
Quản trị, Tạp vụ 105 62739597
   Chu Văn Doanh
 Long, Dân, Hà, Bắc
Lái xe H4 62739599
2 Vụ Nghiệp vụ 1
   Lê Thị Kim Dung Vụ trưởng 102 62739610
   Phan Huy Hiếu Phó vụ trưởng 102
62739600
   Việt, Nhàn, Hiền
 Tâm Hồng, Hưng
 Sơn, Thủy,Toàn
  102
62739600
   Nguyễn Thị Thu Hà Phó vụ trưởng 108 62739601
   Chung, Thục, Hương,
 Thu Hương
  108 62739601
3 Vụ Nghiệp vụ 2
   Nguyễn Văn Tuấn Vụ Trưởng 304 62739619
   Nguyễn Như Chiến
 Bùi Thị Bích Hằng
Phó Vụ Trưởng 304
62739611
62739602
  Vạn, Trang, Hằng, Nga, Huyền.   304
62739611
62739602
4 Vụ Nghiệp vụ 3
   Lê Xuân Hồng Vụ trưởng 106 62739586
   Lê Thị Hồng
 Nguyễn Thị Hoàng Giang
Phó vụ trưởng 106 62739586
  Hoa, Quy, Tâm, Đạt, Nam, Ngân   106 62739586
5 Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
   Nguyễn Thắng Lợi Vụ Trưởng Số 8 Chu
Văn An
432444231
   Hà Huy Lục Phó vụ trưởng Số 8 Chu
Văn An
432444230
   Hiền, Châm   Số 8 Chu
Văn An
432444230
   Vũ Tiến Đức Phó vụ trưởng Số 8 Chu
Văn An
432444271
   Thanh, Hằng, Ngọc,
 Thu, Trang, Nhung, Đức
  Số 8 Chu
Văn An
432444271
   Vũ Văn Đoàn Phó vụ trưởng Số 8 Chu
Văn An
432115737
   Tuấn, Hùng, Linh,
 Thương, Nam, Tùng
  Số 8 Chu
Văn An
432115737
6 Vụ Tổ chức cán bộ
   Trần Thị Phương Hoa Vụ Trưởng 209 6273962
   Nguyễn Thành Trung Phó vụ trưởng 303
62739612
62739621
   Ngọc, Hải, Thủy, Luật,
 Yến Mai, Năm
  303
62739612
62739621
   Trần Minh Phượng Phó vụ trưởng 209 62739618
62739604
   Xuân, Huệ, Hương, Chất   209 62739618
62739604
   Lê Dương Hưng Phó vụ trưởng 202 62739605
62739625
62739475
   Hồng, Mai, Thu, Lành,
 Bùi Thủy, Loan, Thành, Hoa
  202 62739605
62739625
62739475
7 Vụ Kế hoạch tài chính
   Hoàng Kim Thủy Vụ Trưởng 307a 62739606
   Hoàng Văn Nam Phó vụ trưởng 302
Fax
62739607
62179615
62739616
   Anh, Hương,
 Đào Nhung, Kim Nhung,
 Trang, Mai, Phúc, Nga,
 Ngọc, Hiền, Phương.
  302
Fax
62739607
62179615
62739616
   Hoàng Liên Sơn Phó vụ trưởng 306 62739598
  Oanh, Vân, My   306 62739598
 
 Trần Thị Kim Phú
Phó vụ trưởng 307b 62739616
   Vọng, Hải,
 Xuân, Hoa
  307b 62739616
8 Trung Tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
   Lê Anh Tuấn Giám đốc Số 8 Chu
Văn An
432444253
   Lê Tuấn Sơn Phó Giám đốc Số 8 Chu
Văn An
432444269
   Hiếu, Tuấn Anh, Hải,
 Ngọc, Dương
  Fax 432444214
   Phòng họp   402 62739476
 
 


Các tin khác