Công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

Trong sáu tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự, giám đốc Sở Tư pháp và UBND các cấp cùng các cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án dân sự, nhất là đã giải quyết dứt điểm hàng chục vụ án khó, phức tạp, kéo dài nhiều năm như

Ninh Bình: Trong tháng 5 hoạt động THA dân sự thu cho NSNN 202.483.000đ

Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp về một số nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm. Trong tháng 5, thi hành án dân sự toàn tỉnh đã tiến hành thụ lý mới 92 việc, đã tổ chức thi hành xong 130 việc, số tiền thu đựoc 314.275.000đ (trong đó thu cho Ngân sách nhà nước 202.483.000đ, thu cho cơ quan nhà nước 3.000.000đ, thu cho công dân108.792.000đ, giải quyết bằng các biện pháp khác trị giá 40.378.000đ).

Trực tiếp kiểm sát tại Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Theo Kế hoạch số 881/KSTHA/KH ngày 9/5/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-VKS-KSTHA ngày 9/5/2007 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thì từ ngày 15/5/2007 đến ngày 15/6/2007 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại cơ quan thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Quảng Ngãi tuyển chọn Chấp hành viên đề nghị bổ nhiệm lại

 Vừa qua, Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừ tổ chức họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Huế – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch Hội đồng.

Bình Sơn - “điểm sáng” trong công tác thi hành án dân sự ở Quảng Ngãi

Bình Sơn là một huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 463,86 km2, dân số khoảng gần 177.900 người, gồm 25 xã, thị trấn. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, khu Kinh tế Dung Quất được đầu tư xây dựng tại Bình Sơn đã thu hút và giải quyết việc làm cho phần lớn lao động của địa phương.

Gia Lai: Thành lập mới Cơ quan thi hành án dân sự huyện Phú Thiện

Căn cứ Nghị định số 50/2007/NĐ-CP ngày 30-3-2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện. Ngày 15-5-2007 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-BTP thành lập Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện. Theo đó cơ quan này được giao 06 biên chế.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế làm việc

Thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 23/3/2007 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-THA về việc ban hành Quy chế làm việc của Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung của Quy chế có 07 chương, 23 Điều, quy định về: Nguyên tắc phạm vi cách thức giải quyết công việc của Thi hành án dân sự tỉnh; Chương trình công tác; Công tác báo cáo, thông tin; Trình tự giải quyết các công việc cụ thể; Chế độ họp và sinh hoạt; Mối quan hệ công tác; và tổ chức thực hiện Quy chế.

Những kết quả đạt được trong công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm ở Ninh Bình

Thực hiện nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2007 theo Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 03/KH-BCĐTHA ngày 06/01/2007 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2007 và chương trình công tác Tư pháp năm 2007 của Sở Tư pháp Ninh Bình. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thị xã Ninh Bình được Nhà nước nâng cấp lên thành phố do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phát động.

Bình Định tập trung giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự

Năm 2007 là năm các cơ quan thi hành án dân sự ở Bình Định đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã có nhiều biện pháp phát động phong trào, quán triệt đến từng cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mình.

Nhiều hình thức chống đối cưỡng chế thi hành án dân sự ở Nam Định

Cưỡng chế thi hành án dân sự tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của các đương sự tham gia vào việc thi hành án. Thực tiễn thi hành án dân sự ở Nam Định có nhiều trường hợp đương sự chống đối cưỡng chế thi hành án bằng nhiều hình thức, với những lý do khác nhau.