Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp để giải quyết một số vụ việc thi hành án dân sự khó khăn phức tạp

09/08/2019
Ngày 08/8/2019, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý cụ thể các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục. Tại buổi họp, đã được nghe Cục THADS tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo về các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn tỉnh hiện nay và đề xuất hướng giải quyết.
Các ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự đều tập trung vào phân tích các phương án, giải pháp tối ưu nhất đối với từng vụ việc cụ thể.
Đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo đã ghi nhận những thành tích đã đạt được của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp cần quyết liệt hơn nữa trong công tác THADS, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan về THADS, đặc biệt là cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án.
Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Phiên yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, nhất là cáv vụ việc phức tạp, kéo dài. Trường hợp sau khi đã áp dụng các biện pháp tuyên truyền vận động nhưng người phải thi hành án không chấp hành thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Noa Oanh - VP Cục THADS