Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh cưỡng chế giao tài sản điển hình năm 2017 trong vụ Hà Huyền Mộng

06/07/2017
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức lực lượng cưỡng chế giao tài sản trong vụ tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa ông Lý Thanh Tòng và ông Hà Huyền Mộng.

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-CTHADS ngày 17/5/2017 của Cục Thi hành án dân sự về việc cưỡng chế giao tài sản theo Bản án số 232/2014/DS-PT ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi cưỡng  chế bàn giao nhà số 177 đường 30/4, khu phố 4, phường 2, Thành phố Tây Ninh và căn nhà số 008 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường 2, Thành phố Tây Ninh có sự chứng kiến của chính quyền địa phương; đại diện người phải thi hành án là bà Hà Giao Anh (con ruột của ông Mộng và bà Đương) và đại diện người được thi hành án là ông Lý Thanh Tòng.
Theo bản án số 232/2014/DS-PT ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên:
“Buộc ông Hà Huyền Mộng và bà Võ Thị Đương có trách nhiệm giao trả cho ông Lý Thanh Tòng (đại diện nguyên đơn) quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất căn nhà số 008 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  Phần nhà, đất này có diện tích 538,9m2 đất ở đô thị. diện tích nhà 272,36m2 thuộc thửa 915 tờ bản đồ số 23, có tứ cận:
* Đông giáp thửa đất số 86, dài 7,8m + 12,75m (đường gấp khúc 2 cạnh);
* Tây giáp đường Trần Hưng Đạo dài 19,3m;
* Nam giáp đất số 92, dài 25,76m;
* Bắc giáp thửa đất 93 dài 8,6m + 0,6m + 18,7m (đường gấp khúc 3 cạnh).
+ Buộc ông Hà Huyền Mộng và bà Võ Thị Đương có trách nhiệm giao trả cho ông Lý Thanh Tòng (đại diện cho những người thừa kế của bà Thái), Toàn bộ nhà, đất số 177 đường  30/4; khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Phần nhà đất này nằm trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 247-2004 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/10/2004 do ông Hà Huyền Mộng và bà Võ Thị Đương đứng tên.
Ông Lý Thanh Tòng; ông Hà Huyền Mộng và bà Võ Thị Đương và bà Biếu được quyền đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh lại giấy tờ nhà, đất cho phù họp với quyết định này”.
Ngày 04/11/2014 ông Lý Thanh Tòng đã làm đơn yêu cầu thi hành Bản án phúc thẩm số 232/2014/DSPT ngày 17/9/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung yêu cầu buộc ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương phải có trách nhiệm giao trả 02 căn nhà, đất, với:
Tài sản thứ nhất: Buộc ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương có trách nhiệm giao trả ông Lý Thanh Tòng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất căn nhà số 008 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Phần nhà đất này có diện tích 538,9m2, diện tích nhà 272,36m2 thuộc thửa 91, tờ bản đồ số 23, có tứ cận…
Tài sản thứ hai: Buộc ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương có trách nhiệm giao trả cho ông Lý Thanh Tòng toàn bộ nhà, đất số 177 đường 30/4 khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Phần nhà đất này nằm trong giấy CNQSHN và QSDĐ do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/10/2004 do ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương đứng tên.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định thi hành án theo đơn số 16/QĐ-CTHADS ngày 11/11/2014 phân công Chấp hành viên Phạm Lê Tuấn An thụ lý giải quyết từ năm 2014 đến nay.
Ngày 24/11/2014, giao trực tiếp quyết định thi hành án cho vợ ông Hà Huyền Mộng là bà Võ Thị Đương đại diện gia đình bà Võ Thị Đương ký nhận.
Quá trình giải quyết, ngày 01/3/2015, gia đình ông Mộng có đơn xin hoãn thi hành án, chờ kháng nghị của Tòa án nhân dân tối cao. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có Công văn số 139/CTHADS-PNV ngày 26/3/2015 không chấp nhận đơn xin hoãn thi hành án, vì lý do xin hoãn không thuộc trường hợp được hoãn thi hành án theo Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định. Thông báo này được  giao cho gia đình ông Mộng, bà Đương do bà Hà Giao Anh ký nhận (con ông Mộng).
Ngày 08/4/2015, Chấp hành viên có Thông báo số 163/TB-CTHADS thông báo cho gia đình ông Mộng, bà Đương 10 ngày, kể từ ngày nhận thông báo phải di dời toàn bộ tài sản trong 02 căn nhà nêu trên để giao tài sản cho ông Lý Thanh Tòng theo nội dung bản án đã tuyên nhưng gia đình vẫn không chấp hành.
Ngày 14/4/2015, Chấp hành viên tổ chức cuộc họp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể để tiếp tục vận động gia đình ông Mộng, bà Đương nên chấp hành. Tại cuộc họp, đoàn thể, địa phương thống nhất bản án có hiệu lực thì phải chấp hành. Đề nghị tạo điều kiện về mặt thời gian hợp lý để gia đình ông Mộng thi hành án. Chấp hành viên đã mời hai bên đương sự thỏa thuận nhiều lần vẫn không thực hiện được nội dung bản án đã tuyên.
Nhận thấy gia đình ông Mộng không chấp hành bản án, cố tình kéo dài thời gian thi hành án. Chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế số 07/QĐ-CTHA ngày 12/5/2015 để cưỡng chế thi hành án, thời gian dự kiến là ngày 09/6/2015. Quyết định đã giao trực tiếp cho bà Hà Giao Anh ký nhận.
Trên cơ sở nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC 81) đề xuất có cuộc họp với chính quyền địa phương, có mặt gia đình ông Mộng để giáo dục, thuyết phục tự nguyện thi hành án. Qua trao đổi nguyện vọng của gia đình xin gia hạn lần cuối đến cuối tháng 07/2015 sẽ tự di dời, giao tài sản, không cần cưỡng chế.
Căn cứ nguyện vọng gia đình, ngày 04/6/2015, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, Chấp hành viên và đại diện Phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp làm việc trực tiếp với ông Lý Thanh Tòng về nguyện vọng của người phải thi hành án. Sau khi được giải thích, ông Tòng đồng ý cho gia hạn lần cuối đến 20/7/2015 phải tự di dời, giao tài sản. Sau đó, Chấp hành viên có thông báo số 227/TB-CTHADS ngày 04/6/2015 thông báo việc gia hạn thời gian giao tài sản theo bản án, thông báo được giao trực tiếp cho ông Mộng, bà Giao Anh ký tên.
Đến hết ngày 20/7/2015, gia đình ông Mộng vẫn không thực hiện việc di dời thể hiện tại biên bản xác minh ngày 21/7/2015, có xác nhận của UBND Phường 2 và ký xác nhận của bà Hà Giao Anh. Lý do không di dời là chờ kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao.
Qua giải quyết hồ sơ Chấp hành viên nhận thấy việc tổ chức cưỡng chế buộc gia đình ông Mộng giao tài sản là cần thiết, bởi:
Thứ nhất, Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành, đến nay không bị kháng cáo, kháng nghị  thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bản án phúc thẩm không bị chính quyền địa phương phản đối, địa phương đồng thuận việc cưỡng chế trong trường hợp gia đình ông Mộng không tự nguyện thi hành.
 Thứ hai, người được thi hành án gửi đơn yêu cầu thi hành án từ ngày 06/11/2014, quá trình giải quyết thi hành án đã nhiều lần cho gia đình gia hạn thi hành án nhưng người phải thi hành án vẫn không chấp hành, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án, không đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, không có tính răn đe, giáo dục cho người khác.
Thứ ba, việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế được Phòng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp thống nhất.
Do đó, Chấp hành viên đã báo cáo đề xuất Lãnh đạo ký ban hành kế hoạch cưỡng chế số 10/KH-CTHADS ngày 29/7/2015 gửi Công an tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế.
Sau đó, Công an tỉnh Tây Ninh có Công văn số 240/CATN ngày 10/9/2015 với nội dung do địa điểm cưỡng chế ở khu vực trung tâm thành phố, thời điểm dự kiến cưỡng chế gần nơi tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm nên đề nghị tạm dừng việc cưỡng chế đến thời gian thích hợp sẽ thực hiện.
Ngày 22/10/2015, Chấp hành viên đã đề xuất Lãnh đạo tiếp tục có công văn gửi Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện việc tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch đã gửi trước đó.
Ngày 23/10/2015, Lãnh đạo Cục đã ban hành Công văn số 1136/CTHA-NV gửi Công an tỉnh về việc tiếp tục thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương. Thời gian dự kiến thực hiện cưỡng chế vào ngày 10/11/2015.
Ngày 02/11/2015, Phòng PC 81 trao đổi với Phòng nghiệp vụ về phương án thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với ông Mộng, bà Đương. Tại cuộc họp Chấp hành viên trình bày lại ý kiến hai bên đương sự về đề nghị xử lý các công trình xây dựng trên đất mà bản án không tuyên. Cuộc họp thống nhất tiếp tục mời gia đình ông Mộng để vận động tự nguyện thi hành.
Ông Mộng tiếp tục có đơn đề nghị tạm hoãn thi hành án đề ngày 05/11/2015.
Ngày 10/11/2015, Phòng PC 81 tiếp tục trao đổi với Cục Thi hành án liên quan đến nội dung đơn ông Mộng gửi. Qua trao đổi hai bên thống nhất do đương sự thay đổi ý kiến, không thực hiện thỏa thuận ban đầu về các công trình xây dựng mà bản án không tuyên nên tạm ngưng thực hiện cưỡng chế. Đề nghị Cục THADS tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án giải thích.
Ngày 11/11/2015, ông Lý Thanh Tòng trình bày 03 phương án để thực hiện bản án này, đó là:
Một là, đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng nếu ông Mộng tự nguyện di dời, giữ nguyên các công trình xây dựng.
Hai là, nếu ông Mộng không đồng ý thì đề nghị vẫn tiến hành cưỡng chế. Ông nhận tài sản, đồng ý giữ nguyên các công trình xây dựng, dành cho ông Mộng thời gian khởi kiện tranh chấp các tài sản này trong thời gian 01 năm. Hết thời gian này ông mới tiến hành sử dụng.
Ba là, nếu ông Mộng vẫn không đồng ý thì đề nghị Cục THADS tỉnh có văn bản yêu cầu Tòa giải thích.
Ngày 17/11/2015, Chấp hành viên đã làm việc với ông Hà Huyền Mộng về các phương án ông Tòng nêu. Ông Mộng khẳng định quan điểm duy nhất của gia đình là đề nghị Cục THADS tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án giải thích đối với phần công trình xây dựng. Khi có văn bản giải thích của Tòa án thì chúng tôi tự nguyện thi hành.
Kết quả khảo sát thực tế có một công trình xây dựng được thực hiện trước thời điểm xảy ra tranh chấp mà nội dung bản án không đề cập giải quyết. Thời điểm do người phải thi hành án không có ý kiến gì, đồng ý giữ nguyên nên Chấp hành viên mới đề xuất cưỡng chế thi hành. Nay đương sự thay đổi ý kiến, đề nghị thực hiện theo điểm b khoản 2 Điều 117 Luật THADS. Nhận thấy ý kiến đương sự phù hợp quy định pháp luật nên Chấp hành viên đã đề xuất Lãnh đạo Cục ký Công văn số 382/CTHADS-NV ngày 24/12/2015 đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải thích. Tòa đã nhận được ngày 27/11/2015.
Do không nhận được kết quả trả lời của Tòa án, ngày 24/12/2015, Chấp hành viên tiếp tục đề xuất Lãnh đạo Cục ký văn bản số 736/CTHA đề nghị Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị Chánh án chỉ đạo giải thích bản án. Văn bản đồng thời có gửi cho Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh biết.
Ngày 11/4/2016, Cục THADS tỉnh nhận được Công văn số 79/TANDTC-VP ngày 24/3/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, nội dung Công văn số 382/CTHADS-NV đã chuyển cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Đến ngày 02/8/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 736/2016/TPT-NV giải thích bản án, nội dung  “ Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên đã tuyên rõ ràng và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Do đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh không giải thích bản án đã có hiệu lực pháp luật, đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh căn cứ theo quy định của pháp luật để giải quyết thi hành bản án trên”. Văn bản này, đã được thông báo cho các đương sự biết để thực hiện.
Để đảm bảo cho việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành án được đảm bảo đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, Chấp hành viên đề xuất phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai; Sở xây dựng, chính quyền địa phương, có mặt ông Mộng là người phải thi hành án và ông Tòng  là người được thi hành án chứng kiến thực hiện việc khảo sát, lập sơ đồ hiện trạng tài sản nhà đất số 008, đường Trần Hưng Đạo. Kết quả khảo sát, đo đạc xác định như sau:
- Tứ cận đất theo nội dung Bản án khác với tứ cận đất theo bản đồ địa chính. Nguyên nhân: tứ cận theo nội dung Bản án là căn cứ vào hướng của la bàn (hướng mặt trời mọc), còn tứ cận bản đồ địa chính là theo quy ước chung thể hiện trên bản đồ địa chính. Cụ thể: Đông giáp thửa đất số 86, dài 7.8m+ 12.72m ( đường gấp khúc 2 cạnh); Tây giáp đường Trần Hưng Đạo dài 19.3m; Nam giáp đất số 92, dài 25.76m;  Bắc giáp thửa 93 dài 8.6m + 0.6m + 18.7m (đường gấp khúc 3 cạnh).
- Diện tích toàn bộ khu đất đo đạc thực tế là 586,8m2, theo nội dung bản án là 538,9m2. Chiều dài cạnh giáp đường Trần Hưng Đạo theo đo đạc là 20,28m, theo nội dung bản án là 19,30m.
- Diện tích công trình xây dựng 272,36m2 phải giao theo nội dung bản án không bao gồm diện tích công trình xây dựng (nhà bếp, phòng ngủ cụ Biếu trước đây). Vị trí công trình xây dựng này nằm trên vị trí đất tiếp giáp thửa 93 (đất của bà Kim Anh).
Với kết quả khảo sát, đo đạc trên, ông Lý Thanh Tòng đề nghị như sau:
Theo sơ đồ hiện trạng thì mặt giáp đường Trần Hưng Đạo dài 20,28m, trong khi bản án tuyên là 19,30m. Ông Tòng đồng ý nhận phần đất có mặt giáp đường Trần Hưng Đạo dài 19,30m, ít hơn so với bản án là 0,84m. Phần đất ông nhận không có phần công trình xây dựng mà bản án không đề cập giải quyết. Phần diện tích đất còn lại, công trình xây dựng trên đất này ông đồng ý từ bỏ, không yêu cầu Cục THADS tỉnh giải quyết.
Do vụ việc phát sinh khó khăn như nêu trên, Cục THADS tỉnh Tây Ninh chủ động đã đưa vụ việc xin ý kiến liên ngành: Tòa án tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. (họp hai lần: ngày 19/01/2017; ngày 29/3/2017). Kết quả Liên ngành thống nhất việc Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức cưỡng chế buộc ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương giao tài sản cho ông Lý Thanh Tòng theo sơ đồ đo đạc của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh đo đạc và theo đề nghị của ông Lý Thanh Tòng. Tuy nhiên do vị trí khu vực cưỡng chế nằm mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (nhà số 008), mặt tiền đường 30/4 (nhà số 177, shop hoa Anh Vũ), gần vòng xoay Trường Nam; gần trụ sở các cơ quan như: Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn...khu vực giao thông đông đúc. Về nhân thân thì ông Hà Huyền Mộng có mẹ là cụ Nguyễn Thị Biếu được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huy chương kháng chiến hạng Nhất đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc; Huân chương kháng chiến hạng Nhì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương không hợp tác nhưng liên tục có đơn khiếu nại, không chấp hành việc thi hành án. Do vụ việc có khả năng ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương nên trước khi thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, Cục THADS tỉnh Tây Ninh báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Tây Ninh cho thực hiện tổ chức cưỡng chế đối với ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương.
Ngày 28/4/2017, Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS tỉnh về việc tổ chức cưỡng chế đối với ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương để giao nhà, đất cho người được thi hành án, vị trí tổ chức cưỡng chế là nhà đất số 008, đường Trần Hưng Đạo và nhà đất số 177 đường 30/4, cùng khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (gần vòng xoay Trường Nam). Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã thống nhất việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Để đảm bảo việc cưỡng chế thực hiện đạt hiệu quả, trước khi tiến hành cưỡng chế, Chấp hành viên đã làm việc lần nữa đối với các bên đương sự. Kết quả thể hiện như sau: Tại biên bản giải quyết việc thi hành án được lập sáng ngày 29/5/2017 đối với ông Lý Thanh Tòng, đối với ông Hà Huyền Mộng và bà Võ Thị Đương thể hiện gia đình ông Mộng, bà Đương đang tiến hành thu dọn tài sản và các vật dụng trong nhà để giao tài sản theo Bản án, tuy nhiên do các vật dụng còn nhiều, chưa thu dọn kịp trong ngày hôm nay, nên hai bên đương sự thống nhất đề nghị Cơ quan Thi hành án gia hạn cho gia đình ông Mộng, bà Đương đến 14 giờ 00 ngày 01/6/2017. Ông Mộng, bà Đương cam kết sẽ tự nguyện bàn giao tài sản là nhà đất số 008, đường Trần Hưng Đạo; nhà đất số 177 đường 30/4, cùng khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho ông Tòng.
Mặt khác, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh có nhận được Công văn số 269/PC81 ngày 28/5/2017 của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Tây Ninh đề xuất dời ngày cưỡng chế thi hành án đối với ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương, lý do chưa kịp xác minh nắm tình hình về diễn biến tâm lý, biểu hiện chống đối của gia đình ông Mộng hiện nay, dự luận của quần chúng nhân dân và chưa chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án hỗ trợ cưỡng chế đảm bảo an toàn;   
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã tiến hành lập biên bản, thống nhất sự tự nguyện của các bên đương sự về việc cam kết sẽ tự giao tài sản theo Bản án số 232/2014/DSPT ngày 17/9/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/6/2017. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện việc cưỡng chế thi hành đối với ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương trong trường hợp mà các đương sự không tự nguyện thi hành như cam kết được ghi tại các biên bản nêu trên.
Vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/6/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, ban ngành có mặt tại nhà ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương. Qua kiểm tra thì gia đình ông Mộng, bà Đương chưa thực hiện xong việc dọn dẹp, di dời đồ dùng trong nhà và thể hiện quan điểm là không thực hiện theo nội dung cam kết tại biên bản ngày 29/5/2017, để chờ văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đối với ông Lý Thanh Tòng - người được thi hành án thể hiện quan điểm là yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cưỡng chế giao tài sản theo Bản án số 232/2014/DSPT ngày 17/9/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, không đồng ý thỏa thuận thi hành án với ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương.
Do ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương không thực hiện đúng nội dung cam kết, không tự nguyện thi hành án, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với ông Mộng, bà Đương là cần thiết, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Sau khi trao đổi với Phòng Cảnh sát hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Tây Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh xin báo cáo thời gian thực hiện việc cưỡng chế vào ngày 13/6/2017.
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 13/6/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, ban ngành có mặt tại nhà ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản theo thời gian đã thông báo. Tại buổi cưỡng chế giao tài sản thì ông Hà Huyền Mộng, bà Võ Thị Đương vắng mặt, đại diện gia đình có bà Hà Giao Anh (con gái ruột ông Mộng, bà Đương) chứng kiến đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ. Do người phải thi hành án vắng mặt, khóa cửa không hợp tác nên Đoàn cưỡng chế đã thực hiện thủ tục mở khóa và tiến hành thực hiện việc lập biên bản cưỡng chế giao nhà đất số 008, đường Trần Hưng Đạo; nhà đất số 177 đường 30/4, cùng khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho ông Lý Thanh Tòng nhận xong, việc cưỡng chế giao tài sản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Trong thời gian thực hiện việc lập biên bản cưỡng chế giao tài sản nói trên không phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại nơi cưỡng chế.
Thông qua việc cưỡng chế trong vụ Hà Huyền Mộng lần này, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh nhận thấy có nhiều vấn đề cần phải quan tâm hơn trong thời gian tới như việc bản án có hiệu lực từ năm 2014 đến nay mới thi hành xong cũng cho thấy những khó khăn từ những yếu tố khách quan, chủ quan từ công tác vận động thuyết phục của cơ quan thi hành án, sự phối hợp các cơ quan hữu quan như Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Ban ngành đoàn thể phường 2, khu phố tổ chức vận động thuyết phục người phải thi hành án nhiều lần nhưng không thành công. Từ đó rút ra được một số vấn đề sau:
Một là, từ phía cơ quan thi hành án đã sớm đưa bản án có hiệu lực ra thi hành nhưng trong quá trình tổ chức thi hành có nhiều vấn đề còn phát sinh do bản án tuyên chưa giải quyết triệt để các nội dung của các đương sự yêu cầu dẫn đến cho các đương sự không đồng ý thi hành.
Hai là, từ phía các cơ quan hữu quan chưa đồng tình ở nhiều điểm do cơ quan thi hành án đề xuất, quyết định dẫn đến tổ chức họp liên ngành nhiều lần mới thống nhất phương án giải quyết.
Ba là, từ đương sự nhất là người phải thi hành án nhiều lần trì hoãn thi hành nhầm kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án, không đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, không có tính răn đe, giáo dục cho người khác.
Trung Hậu