Sign In

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 (09/01/2024)

Chiều ngày 09/01/2024, tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng BCĐ các huyện, thành phố và các thành viên trong BCĐ THADS tỉnh.

Kinh nghiệm rút ra sau Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (24/10/2023)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 có 57.342 người đăng ký tham gia dự thi, đã tham gia 282.063 lượt thi; trong đó có 52.812 lượt thi trả lời đúng 19/19 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức pháp luật về thi hành án dân sự.

Bắc Giang tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (23/10/2023)

Sáng 23/10/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh. Dự tổng kết Cuộc thi có đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi; đại diện lãnh đạo ban, ngành tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang sôi nổi thi đua dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” (24/09/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Cục triển khai, đồng thời yêu cầu 100% công chức, người lao động của ngành THADS tỉnh Bắc Giang tham gia cuộc thi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi giữa tập thể với tập thể, cá nhân với cá nhân trong toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang dẫn đầu số lượng lượt dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” (15/09/2023)

Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Công văn số 2387-CV/BCĐ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi bắt đầu diễn ra từ 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023 trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang.

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi (13/09/2023)

Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Công văn số 2387-CV/BCĐ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi bắt đầu diễn ra từ 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023 trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Có cách làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” (06/09/2023)

Để hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang phát động, ngày 29/8/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1952/SNN-TTr về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

Bắc Giang phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (23/08/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã ký văn bản số 2387-CV/BCĐ để phát động Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh.

___ (22/08/2023)

Tổ ra đề thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực nghiên cứu xây dựng Bộ câu hỏi (18/08/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”, Quyết định số 601-QĐ/BCĐ ngày 26/7/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định đề thi, Tổ ra đề thi, Tổ thư ký Cuộc thi, các thành viên Tổ ra đề thi đã xây dựng Bộ câu hỏi - đáp án gồm 200 câu.
Các tin đã đưa ngày: