Sign In

Kết luận nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Hiển

26/06/2018

Kết luận nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1977- Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành; địa chỉ: xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: