Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề đầu tiên trong năm 2021

05/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/CB ngày 14/01/2021 của Chi bộ Cục THADS tỉnh về tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề năm 2021, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 05/4/2021, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Tại buổi sinh hoạt, đảng viên Lê Đắc Hùng đã trình bày nội dung tham luận. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Bí thư Chi bộ, với vai trò là cấp ủy viên chỉ đạo xây dựng báo cáo chuyên đề đã đánh giá thực trạng sinh hoạt chi bộ Cục THADS trong những năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí đã gợi mở những vấn đề trọng tâm cần trao đổi, thảo luận. Các đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi, tích cực trình bày quan điểm của mình về thực trạng, đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ Cục THADS trong giai đoạn hiện nay. Trong đó một số nội dung được các Đảng viên thảo luận sôi nổi là: Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, của từng đảng viên về vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Duy trì nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ như: Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, các tổ chức đoàn thể tổ chức sinh hoạt chi bộ kết hợp với các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, như kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với việc kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ; kết hợp sinh hoạt với hoạt động về nguồn, báo công; Tăng cường ứng dụng CNTT trong sinh hoạt chi bộ, có thể thể hiện bằng hình thức trình chiếu để tạo phần hấp dẫn, lôi cuốn; Giao trách nhiệm trình bày kết quả thu thập, cập nhật các văn bản pháp luật mới trước chi bộ cụ thể tới từng phòng, từng đảng viên; Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc hơn về nội dung và ý nghĩa của sinh hoạt Chi bộ, đồng thời đưa các giải pháp đưa ra có ý nghĩa thiết thực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Cục THADS trong thời gian tới./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin đã đưa ngày: