Sign In

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.

25/05/2020

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong Thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.
       Đoàn kiểm sát do đồng chí: Nông Văn Huấn- Viện trưởng làmTrưởng đoàn, cùng các đồng chí kiểm sát viên, kế toán trong đơn vị. Theo Kế hoạch, Đoàn Kiểm sát tổ chức kiểm sát trực tiếp các nội dung: quỹ thi hành án, việc thu chi tiền thi hành án; việc mở, theo dõi, quản lý các loại sổ thụ lý; việc ra các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành; việc phân loại điều kiện thi hành án, việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ, việc quản lý, tiêu hủy vật chứng, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
        Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch và thực hiện việc công bố kết luận sơ bộ. Nội dung kết luận sơ bộ đã nêu: Việc thu tiền thi hành án được thực hiện tốt, các khoản tiền thu được từ hoạt động thi hành án đều được nộp vào quỹ cơ quan, công tác tiếp nhận bản án, quyết định của Toà án, nhận uỷ thác thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án được thực hiện đúng quy định; Việc ra quyết định thi hành án, Chấp hành viên tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án chính xác, đảm bảo đúng trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thi hành án thể hiện đầy đủ, khách quan quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên. Công tác tài chính, kế toán, công tác tiếp nhận, bảo quản kho vật chứng và xử lý vật chứng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, đồng thời đề nghị Chi cục khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới như: một số loại sổ thi hành án chưa ghi đầy đủ các cột mục, thiếu chữ ký của kế toán. Một số vụ việc còn vi phạm về thời hạn thanh toán tiền thi hành án (chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước). Tuy nhiên, không có việc vi phạm pháp luật hay xảy ra thiếu sót nghiêm trọng nào trong toàn bộ hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.
        Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn và hy vọng đơn vị sẽ duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được. Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Ngọc – Phó Chi cục trưởng đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những tồn tại, phát huy hơn nữa những ưu điểm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
                                                                                                                    Người viết: Phương Trà
                                                                                           Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn 

Các tin đã đưa ngày: