Sign In

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CAO ĐIỂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1976-19/7/2018)

16/04/2018

             
         Tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn thiết thực lập thành tích chào mừng 72 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018, ngày 09/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch số 145/KH-CTHADS phát động đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự, thời gian từ 01/4 đến 30/6/2018, tập trung vào những nội dung cơ bản sau:
          Một là, nâng cao công tác xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án chính xác;
         Hai là, đẩy nhanh tiến độ đôn đốc, triển khai quyết liệt các biện pháp thi hành án nhằm nâng tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành và giảm số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, góp phần hoàn thành chỉ tiêu của cả năm;
         Ba là, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật, hành chính, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng – kinh tế, tín dụng – ngân hàng nhằm thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước và các vụ việc thi hành án trọng điểm;
          Bốn là, lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng thẩm định và bán đấu giá tài sản, đảm bảo trình tự, thủ tục thẩm định, bán đấu giá đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được bảo vệ;
          Năm là, tập trung nghiên cứu, báo cáo để cưỡng chế triệt để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá đối với những vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá;
Sáu là, tập trung rà soát, xử lý triệt để khoản tiền tạm thu còn tồn trên tài khoản tại gửi; rà soát, xử lý đối với khoản tiền do đương sự làm phạm nhân nộp tại các trại giam, trại tạm giam;
          Bẩy là, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc trọng điểm về khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài;
          Tám là, tập trung rà soát, kiểm kê, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý vật chứng theo quy định; tăng cường xử lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ tại các cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm đúng quy định.
          Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị bình xét, đánh giá thành tích đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thi hành án dân sự trình Cục trưởng khen thưởng và lựa chọn 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong số những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự khen thưởng vào dịp kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
                                                                                                                                 Ngô Thị Thiều Hoa
                                                                                                              Phòng TCCB – Cục THADS tỉnh Bắc Kạn

Các tin đã đưa ngày: